Aktuelt Anders Meidahl Skønlitteratur

Anders Meidahl: ”Jeg har skrevet en roman, der udforsker de menneskelige konsekvenser af psykiatrien set fra en behandlers perspektiv”

Anders Meidahl: ”Jeg har skrevet en roman, der udforsker de menneskelige konsekvenser af psykiatrien set fra en behandlers perspektiv”

Forfatter og læge Anders Meidahl skriver i romanen Intethvid ud fra egne erfaringer med at arbejde i psykiatrien og giver her et særligt indblik i behandlerens udfordringerne. For hvordan er det at arbejde i psykiatrien, hvis man selv får det lige så skidt af at være der som dem, man skal behandle?

I Intethvid går en nyuddannet læge og drømmer om en mere menneskelig psykiatri med plads til nærvær, kunst og omsorg. Det, der som det eneste, kunne få hans egen mor ud af mørket. Men overalt mødes han af kyniske krav om effektivisering – og over to nattevagter med underbemanding og overbelægning begynder fortiden at vælde op i hans nutid, og snart er det ikke til at kende behandler fra patient. Med store konsekvenser for de mentalt lidende, han har ansvaret for.

Intethvid ligger op ad intethed

Bogens titel – Intethvid – refererer til den tomhed, som hospitalets hvide vægge bliver et symbol på. Anders Meidahl forklarer selv titlen sådan her:

”Romanen starter hos en psykiatrisk læge, der er på nattevagt. Han længes efter en mere humanistisk tilgang til patienterne, og kan ikke finde mening i det arbejde, han udfører. Hospitalets hvide vægge bliver et symbol på fravær af nærvær og et udtryk for tomhed og besparelser, som har ramt hospitalet. Intethvid ligger op af intethed, og derfor kalder han væggene det.”

LÆS OGSÅ: 10 bøger du skal læse i vinterkolde januar

Fra behandlerens perspektiv

Til spørgsmålet om, hvad der fik Anders Meidahl til at skrive en bogen, er svaret:

”Der har været mange vigtige skønlitterære beretninger set med patienters øjne, men med romanen udforsker jeg samme verden med lægen som hovedperson. Her har jeg selvsagt en kulisse at lade historien udfolde sig i.

Skønlitteratur fordrer indsigt og empati. For virkelig at forstå, hvad der er på spil i psykiatrien, tror jeg, at man er nødt til også at se det fra den anden side, altså de ansattes. Desuden udforsker bogen klassiske temaer som arv og miljø inden for psykiatriske lidelser og kunstens rolle som udtryksform.”

LÆS OGSÅ: Snydt ud af næsen: ny bog fra Thomas Korsgaard udkommer i 2024

Anders Meidahl: ”Jeg har skrevet en roman, der udforsker de menneskelige konsekvenser af psykiatrien set fra en behandlers perspektiv”

Anders Meidahl er læge og forfatter. Intethvid er hans debutroman for voksne og er skrevet med afsæt i personlige erfaringer med arbejdet som læge i det psykiatriske system. Foto: Lærke Posselt

10 timer i et venteværelse

Nedskæringer og underbemanding har blandt andet medvirket til, at ventetiderne på at komme i behandling ofte er kritisabelt lange. Med store menneskelige omkostninger til følge.

Der er et eksempel i bogen, hvor hovedpersonen midt om natten går ind i venteværelset, hvor ni patienter kigger op og håber, at nu er det dem, der skal ses. Men lægen siger kun ét navn højt.

”Nærvær og forståelse bør være en hjørnesten i forholdet mellem behandler og patient. Og her betyder tid og ressourcer meget. Det gør det ikke alene, men er en fundamental forudsætning for en menneskelig relation. I romanen bliver de ydre omstændigheder på vagterne derfor altafgørende for patienterne og hovedpersonen selv.”

”De lider. De er bange og har det skidt. De sidder og er bange for at kigge op. Bange for at spejle sig i de mennesker, der sidder over for dem. De har brug for hjælp. En hjælp som jeg ikke kan give dem og aldrig vil kunne give dem. At nikke og reducere deres liv til et journalnotat er det eneste, jeg kan.”

Citat fra Intethvid af Anders Meidahl

Nulfejlskulturen presser både behandler og patienter

Et andet tema, bogen kommer omkring, er den nulfejlskultur, der er i hospitalssystemet. Vi begår alle sammen fejl, det gør læger også. Men når du er presset på tiden, begår du flere fejl. Også fejl, der kan have katastrofale konsekvenser, som det er tilfældet for behandleren i Intethvid.  

”Romanen udforsker den pris det kan have for behandler og patient, hvis de ydre belastninger i den grad tilspidses, så alvorlige fejl begås. Hovedpersonen overmandes af skyld, desperation og afmagt. Følelser, der efterlader ham i svær ensomhed, fordi ingen af medarbejderne på Ny Rosenhøjen tør dele den slags med hinanden.”

LÆS OGSÅ: ”Et landskabsmaleri af skæbnefortællinger”: Thomas Korsgaard om Snydt ud af næsen

Forståelse for, hvad der kan være gået galt på den modsatte side

Anders Meidahl fortæller, at de fleste danskere på en eller anden måde kommer i kontakt med det psykiatriske system – enten selv eller som pårørende – så rigtig mange kender systemet fra patienten eller den pårørendes side. Men der er ikke så mange beretninger fra behandlerens side.

”Jeg håber, at Intethvid kan være med til at give patienter og pårørende en forståelse af, hvad der kan være gået galt fra den modsattes side i det forløb, de selv har oplevet eller været vidne til.”


Intethvid af Anders Meidahl:

Anders Meidahl: ”Jeg har skrevet en roman, der udforsker de menneskelige konsekvenser af psykiatrien set fra en behandlers perspektiv”

”»I skal udskrive og overflytte så mange, I kan komme afsted med,« befaler hun og minder om det årlige effektiviseringskrav på 2%.
»Men husk nu at spørge, om de kan love ikke at begå selvmord, inden I udskriver dem. Og allervigtigst, sørg for, at det bliver journalnoteret.«”

Mellem de kridhvide, nøgne betonvægge på Ny Rosenhøj Psykiatrisk Hospital, går en nyudklækket læge og drømmer om en mere menneskelig psykiatri. Om plads til blomster, kunst og omsorg. Det, der som det eneste, kunne få hans egen mor ud af mørket. Men overalt mødes han af kyniske krav om effektivisering. Over to nattevagter domineret af underbemanding, overbelægning, svigt og stress, drives han ud over sammenbruddets rand. Fortidens traumer begynder at vælde op i hans nutid, og snart er det ikke til at kende behandler fra patient.

Du kan købe Intethvid af Anders Meidahl fx hos Bog & idé eller i din nærmeste boghandel.