Indefra Lydbøger

E-bøger og lydbøger har nu stor betydning for bibliotekspenge til forfattere

E-bøger, bibliotekspenge, lydbøger

Forfatternes tilstedeværelse på folkebibliotekernes digitale udlånstjeneste, eReolen, kan nu aflæses direkte på deres andel af de knap 180 millioner kroner i bibliotekspenge, som Slots- og Kulturstyrelsen udbetalte forleden.

 

For nogle forfattere betyder udlån af e- og lydbøger fra eReolen nu, at et sted mellem 30 og 40 procent af deres bibliotekspenge kommer fra de digitale midler, og at det i kroner og øre betyder en næsten tilsvarende vækst i deres bibliotekspenge.

Over 10.000 forfattere, oversættere, illustratorer, billedkunstnere, komponister og andre, hvis bøger er tilgængelige på landets folkebiblioteker og folkeskolens pædagogiske læringscentre, fik andel i midlerne, og som noget nyt indgår altså også digitale udgivelser, der kan lånes på folkebibliotekernes digitale udlånstjeneste, eReolen, og hos NOTA (tidl. Danmarks Blindebibliotek).

”Jeg er meget tilfreds med, at vi nu for første gang udbetaler biblioteksafgift til blandt andet forfattere af e-bøger og netlydbøger, for når stadigt flere af os læser litteratur i netop disse formater, giver det god mening, at biblioteksafgiften afspejler den udvikling,” siger Kulturminister Mette Bock (LA) i en pressemeddelelse på Kulturministeriets hjemmeside.

Se fordelingen mellem udlån af fysiske og digitale bøger, og hvad det har af konsekvenser for bibliotekspengene på Kulturministeriets hjemmeside.

I alt 3.423 personer modtager biblioteksafgift for deres e-bøger og netlydbøger – det største beløb udbetalt til en enkelt forfatter for e-bøger og netlydbøger i 2018 er 82.247 kroner. Sammenlagt går i alt 4 procent af biblioteksafgiften i år – svarende til cirka 7,2 millioner kroner – til digitale udgivelser.