Indefra

Hvad betyder Lindhardt og Ringhofs aftale med eReolen for dig?

Hvad betyder Lindhardt og Ringhofs aftale med eReolen for dig?

Den nye aftale mellem Lindhardt og Ringhof og eReolen er en sĂĽkaldt hybridaftale, der tillader forlag og forfatter at til- og fravĂŚlge udlĂĽnstjenesten. Lindhardt og Ringhof kan derfor friholde en titel eller hele titelomrĂĽder fra udlĂĽnsordningen, hvis forlaget eller du som forfatter vurderer, at det er hensigtsmĂŚssigt af rettighedsmĂŚssige eller kommercielle hensyn.

Aftalen betyder, at dele af Lindhardt og Ringhofs katalog vil vĂŚre at finde i udlĂĽnstjeneste i de nĂŚste to ĂĽr. Der er mulighed for, at forlag og du som forfatter kan fravĂŚlge tjenesten, ligesom bibliotekernes materialevalgsgruppe kan fravĂŚlge titler fra tjenesten. Du kan lĂŚse mere om eReolens materialevalg pĂĽ ereolen.dk.

Ny aftale med eReolen dÌkker e- og lydbøger

Som udgangspunkt udlünes nye titler efter den sükaldte licensmodel, hvor eReolen indkøber en e-bog eller lydbog til udlünsordningen pü disse vilkür:

  • eReolen køber e- eller lydbogen til den almindelige nettopris.
  • eReolen mĂĽ nu udlĂĽne bogen 4 gange. LĂĽneren har 30 dage til at lĂŚse bogen, før den sletter sig selv. LĂĽnet kan ikke fornyes, og bogen kan ikke afleveres før tid. Først herefter kan den nĂŚste biblioteksbruger lĂĽne bogen og pĂĽbegynde lĂŚsningen.
  • Ønsker to biblioteksbrugere at lĂŚse den samme titel pĂĽ samme tid, krĂŚver det, at biblioteket køber to eksemplarer af titlen, som sĂĽ kan udlĂĽnes som beskrevet ovenfor.
  • De fleste nye titler indgĂĽr i eReolen pĂĽ denne model i minimum 6 mĂĽneder. Det stĂĽr forlaget og forfatteren frit for at gøre denne udlĂĽnsmodel permanent pĂĽ titelniveau.

Süfremt forlag og forfatter ønsker det, Ìndrer udlünsmodellen sig efter 6 müneder fra førnÌvnte licensmodel til en sükaldt klikmodel. Det betyder:

  • at e- og lydbøger kan udlĂĽnes til et ubegrĂŚnset antal biblioteksbrugere ad gangen.
  • at titlen figurerer som enten e-bog eller lydbog i eReolen. Hvis to bibliotekslĂĽnere ønsker at lĂŚse den samme titel pĂĽ samme tid, er dette muligt. LĂĽnetiden er fortsat 30 dage.
  • at eReolen betaler en kompensation per udlĂĽn, hvoraf forlaget betaler op til 50 % royalty til forfatteren og andre rettighedshavere pĂĽ linje med øvrigt digitalt salg.

For begge udlĂĽnsmodeller gĂŚlder den begrĂŚnsning, at de enkelte bibliotekskommuner selv fastsĂŚtter, hvor mange udlĂĽn kommunen vil tillade pr. biblioteksbruger. Nogle bibliotekskommuner kan sĂĽledes have tre mĂĽnedlige udlĂĽn pr. biblioteksbruger samtidigt, mens der hos andre bibliotekskommuner ikke er fastsat nogen begrĂŚnsninger.

Forlaget og DDB har aftalt at holde statusmøder en gang i kvartalet for at holde øje med udviklingen pĂĽ det kommercielle digitale marked og eReolens andel heraf. Det er i begge parters interesse, at balancere biblioteksmarkedet og det kommercielle marked. Det stĂĽr forlaget frit for – i dialog med DDB – at flytte titler ud af eReolen eller over pĂĽ mere restriktive udlĂĽnsmodeller, sĂĽfremt det skønnes nødvendigt.

Det digitale bibliotek – udlĂĽn og formidling

Lindhardt og Ringhofs aftale med eReolen sikrer forlagets forfattere deres andel af det store digitale biblioteksmarked. Vi oplever, at mange af vores forfattere har et stort publikum på bibliotekerne – mange endda et nyt publikum med udbredelsen af lydbøgerne.

eReolen og Litteratursiden formĂĽr at formidle et bredere og mindre bestseller-orienteret udsnit af den danske og internationale litteratur end kommercielle forhandlere af digital litteratur. Det er interessante vinduer for mange forfattere, hvor de opnĂĽr at komme ud til nye lĂŚsere.

Har du spørgsmül til aftalen?

Det er vigtigt for Lindhardt og Ringhof, at du som forfatter føler, at vi har informeret dig tilstrÌkkeligt om eReolen og vores praksis og politik i forhold til eReolen. Du er derfor altid velkommen til at kontakte os, süfremt du har yderligere spørgsmül. Forlaget stür naturligvis til rüdighed for vores forfattere med rüd og vejledning om, hvordan du bør forholde dig til udlünsordningen.