Fagbøger Historie

Thomas Harder: Mit yndlingsbillede fra Besættelsen i billeder

Historikeren Thomas Harder pløjede sig igennem store og små billedarkiver og private fotoalbum i arbejdet med mammutværket “Besættelsen i billeder” . I alt blev det i bogen til 600 illustrationer – både fotografier, avisforsider, kort, løbesedler, tegninger og annoncer. Nogle er velkendte, men de fleste vil være nye for læseren, og ingen af dem er ligegyldige, hverken for dem der oplevede krigen eller for de af os, der er kommet til sidenhen. Vi har bedt Thomas Harder fortælle om sit arbejde – og udvælge en af yndlings-illustrationerne:

Besættelsen i billeder

“Der er mange gode billeder i Besættelsen i billeder, faktisk noget over 600. Nogle af dem, jeg bedst kan lide, er dem, der viser genkendelige steder, som stadig eksisterer i næsten uforandret skikkelse. Jeg kan godt lide tanken om at kunne stille mig op på et bestemt torv eller gadehjørne eller foran en bestemt bygning og vide, at det var lige her det foregik. Det gør historien nærværende og minder om, at historien ikke er en abstraktion, men består af konkrete hændelser og handlinger, som netop fandt sted og vedrørte nogle bestemte mennesker på et givet sted og tidspunkt.

Jeg er også glad for billeder, der giver mulighed for at fordybe sig i detaljer, som, skønt de hver især kun er mikrohistorier, rummer dele af den store historie. Et af mine yndlingsbilleder er det af de tyske motorcyklister foran Hotel D’Angleterre på Kongens Nytorv i København. Bygningen ligger der endnu og ser tilnærmelsesvis ud ligesom dengang, og skulle man være i tvivl om, hvor vi er henne, kan man læse en del af navnet på taget.

 

 Skærmbillede 2015-06-03 kl. 10.58.16

 

Billedet kunne vel i princippet være taget når som helst under besættelsen, men de motorcyklisterne, hvis forskellige grader af afsidning giver masser af bevægelse og variation i motivet, gør det rimeligt at formode, at det er taget, mens hotellet tjente som hovedkvarter for den tyske militære øverstbefalende i Danmark. Det gjorde det indtil d. 26. oktober 1942, da hovedkvarteret flyttede til Nyboder Skole på Østerbro. De fem tyskere er antagelig ordonanser eller eskorteryttere knyttet til hovedkvarteret.

Som billedtekstforfatter og læser kunne man udmærket standse her, men man kunne også kigge lidt grundigere på billedet og notere sig, at tyskerne bærer hærens karakteristiske gummierede motorcykelfrakke. Det er der på den anden side ikke noget særligt usædvanligt i. Så er det sjovere at hæfte sig ved nummerpladernes kendingsbogstaver: IH i stedet for den tyske hærs sædvanlige WH. Den nød kunne jeg ikke knække, men det er der heldigvis folk, der kan. En af glæderne ved et projekt som Besættelsen i billeder er nemlig den mængde hjælpsomme eksperter, man kommer i kontakt med. Der er både de ”officielle” eksperter – professionelle historikere og museumsfolk o.l. – og de ”uofficielle”, fx samlere af historiske våben, køretøjer eller uniformsdele, amatørhistorikere med speciale i bestemte nicher af besættelsens historie eller medlemmer af Facebookgrupper for folk med interesse i bestemte bydele. I dette tilfælde var det en af mine pennevenner blandt samlerne, der kunne fortælle mig, at IH var kendingsbogstaver for civile køretøjer indregistreret i provinsen Pommern, og at der formentlig var tale om private motorcykler, som var blevet beslaglagt af værnemagten, hvis behov for motortransport ikke kunne dækkes af krigsindustrien. (Man ser, at i hvert fald den ene motorcykel har fået malet det reglementerede WH nederst på bagskærmen).

nummerplade_besaettelsenibilleder Enhver kan se, at de fem soldater er bevæbnet med geværer, men et gevær er naturligvis ikke bare et gevær. Da jeg spurgte om nummerpladerne, fik jeg den bonusoplysning, at manden længst til højre er udstyret med den korte karabin K98A, der bl.a. blev brugt af kavalerienheder under Første Verdenskrig. Et langt gevær kan være upraktisk, når man sidder på ryggen af en hest, og det samme gælder, når man kører på motorcykel. Hans kammerater bærer til gengæld det mere almindelige lange gevær M98 eller dets tjekkiske afledning vz24, som tyskerne erobrede i stort tal, da de besatte Tjekkoslovakiet. Igen et eksempel på, at den tyske industri ikke magtede at dække værnemagtens behov, og at man derfor improviserede sig frem med erobret materiel. Det hører med til historien – og måske til historien om de tyske besættelsestropper i Danmark – at vz24 i ret vid udstrækning blev brugt af bevogtningsenheder, hjælpetropper, politi, toldvæsenet, jernbanevagter og andre lavt rangerende enheder.”

 


Du kan købe Thomas Harders bog “Besættelsen i billeder” hos din boghandler og på Saxo. Vejl. pris 499,95 kr.

 Besaettelsen i billeder