Fagbøger Historie

Besættelsen i billeder: Danmark 1940-1945

Den 9. april 1940 blev Danmark besat af det nazistiske Tyskland, og dermed blev Danmark og danskerne en brik i stormagternes spil i Anden Verdenskrig. Selvom Danmark faktisk var relativt forskånet sammenlignet med andre besatte lande, var hverdagen alligevel præget af, at katastrofen lurede lige om hjørnet.

Besættelsen i billeder: Danmark 1940-1945 fortæller om denne vigtige og dramatiske periode i Danmarkshistorien. Det er en skildring af politik og krig, men samtidigt skildrer den hverdagen for den almindelige dansker.

9. april 1940

Om morgenen kl. 04.15 den 9. april 1940 gjorde tyskerne deres indtog i Danmark. Til at starte med kæmpede de danske soldater imod, men kampene blev indstillet omkring kl. 08.00.

Dette markerede starten på besættelsen og den danske regerings samarbejdspolitik med Tyskland.

 

Besættelsen, Anden Verdenskrig, 9. april 1940, Besættelsen i billeder
Tyske Heinkel He-111 bombemaskiner sås over København den 9. april 1940. Det var især truslen om luftangreb, der fremskyndede beslutningen om at indstille modstanden mod de tyske styrker.

Livet går videre

Selvom landet var blevet besat, fortsatte hverdagen i store træk som før besættelsen. Dog mærkedes besættelsen i høj grad på vareforsyningen, da forsyningen af en række varer enten blev stærkt begrænset eller helt afbrudt. Andelen af varer, der var rationeret, steg efterhånden som krigen skred frem, og dermed blev danskernes kost dyrere og mere ensformig end hidtil.

Besættelsen, Anden Verdenskrig, Besættelsen i billeder, rationeringsmærker
Også restaurationsbesøg blev påvirket af rationeringen af forskellige varer. Her ses en servitrice, der klipper rationeringsmærker af et byttekort, dvs. et særligt rationeringskort til restaurationsbesøg.

Et andet meget håndgribeligt bevis på besættelsen var brugen af mørklægningsgardiner. Straks efter besættelsen indførtes der påbud om mørklægning, således at allierede fly ikke kunne orientere sig efter lyset fra danske byer.

Besættelsen, Anden Verdenskrig, Besættelsen i billeder,
En plakat udsendt af Justitsministeriet til påmindelse om mørklægning.

Aktionen mod de danske jøder

Nazisterne førte under hele krigen en stærk antisemitisk politik i Tyskland. I Danmark beskyttede den danske regerings samarbejdspolitik i første omgang de omkring 7.000 danske jøder mod forfølgelse, men da regeringen gik af den 29. august 1943, stod jøderne uden beskyttelse. Mange jøder tog derfor konsekvensen og flygtede til Sverige.

Besættelsen, Anden Verdenskrig, Besættelsen i billeder, jøder i Sverige
Jødiske flygtninge i en svensk havn i oktober 1943. En ambulance holder klar til at tage sig af eventuelle syge eller tilskadekomne.

Befrielsen

“I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og i Danmark har overgivet sig.”

Sådan lød det, da BBC’s danske speaker Johannes G. Sørensen afbrød sin nyhedsoplæsning den 4. maj 1945 kl. 20.36 for at videreformidle det glade frihedsbudskab. Straks derefter vrimlede folk ud på gaden for at fejre befrielsen.

Befrielsen, Besættelsen, 4. maj 1945, 5. maj 1945, Anden Verdenskrig, Besættelsen i billeder
Danskere landet over fejrede befrielsen den 4. og 5. maj.

Befrielsen markerede ligeledes et opgør med stikkere og andre personer, som enten var kendt som nazister eller havde samarbejdet med nazisterne under besættelsen.

Anden Verdenskrig, Besættelsen, Befrielsen, Besættelsen i billeder
Formodede landssvigere bliver kørt væk i lastbil.

Besættelsen i billeder: 1940-1945

I det imponerende værk Besættelsen i billeder: 1940-1945 fortælles der om forskellige begivenheder og aspekter ved besættelsen i mere end 600 fotografier, avisforsider, kort, løbesedler, tegninger og annoncer kombineret med tekst af Thomas Harder. Bogen dækker alt fra invasionen af Danmark og samarbejdspolitikken til tyske soldater, modstandsbevægelsen og befrielsen.

Som Thomas Harder skriver i indledningen til Besættelsen i billeder: Danmark 1940-1945, så er det de færreste, som i dag har en personlig erindring om besættelsestiden, men netop derfor er det også vigtigt at fastholde og styrke interessen for denne vigtige historiske periode. Samtidigt bør man også spørge sig selv: Hvad ville jeg have gjort under besættelsen, og hvad kan jeg lære af historien?

Besættelsen i billeder, Thomas Harder, Besættelsen, Anden Verdenskrig

Du kan låne Besættelsen i billeder: 1940-1945 på biblioteket.