Fagbøger Pia Søltoft

Pia Søltoft: 10 ting ledere kan lære af Kierkegaard

https://www.akademisk.dk/10-ting-ledere-kan-laere-af-kierkegaard

Hvad ledere kan lære af Kierkegaard

Ledelse og Kierkegaard. Måske ikke umiddelbart to ting man ville sætte sammen, men det er ikke desto mindre, hvad præst og Kierkegaard-kender Pia Søltoft gør i sin nyeste bog, 10 ting ledere kan lære af Kierkegaard.

Pia Søltoft

Liv og ledelse kan ikke skilles ad

I virkeligheden kan vi alle sammen lære noget af den danske filosof, hvilket Pia Søltoft har brugt det meste af sit professionelle liv på at videreformidle, men i sin nye bog henvender hun sig til mennesker med ledelsesansvar.

Liv og ledelse kan nemlig ikke skilles ad. Derfor beder Pia Søltoft i sin bog læseren om at stille sig selv 7 spørgsmål formuleret med udgangspunkt i Kierkegaards tanker, og på den måde lære sig selv bedre at kende – både som leder og som menneske.

Årets ledelsebog

Bogen er netop nomineret som Årets ledelsesbog 2018 og begrundelsen lyder blandt andet:

“Pia Søltoft har sat sit aftryk som den, der formår at knytte ledelse og Kierkegaard sammen, så Kierkegaard både bliver nutidig, konkret og inspirerende … Bogen er hurtigt læst, men skal læses langsomt med en reflekterende tilgang”.

INTERVIEW: Pia Søltoft om 10 ting ledere kan lære af Kierkegaard:

Pia Søltoft

Hvad skal man indstille sig på, når man samler den her bog op?

Det er jo en lille bog, 92 sider, så som sådan kan den læses hurtigt. Men den stiller nogle meget grundlæggende spørgsmål, der har at gøre med noget så afgørende som meningen med livet.

Ikke abstrakt forstået, men meningen med lige præcis dit liv, den enkelte læsers liv. Hvorfor står du op om morgenen? Hvad er det, der driver dig? Er du der i livet, du gerne vil være? Kunne du lave noget om?

Hvad kan særligt ledere bruge Kierkegaards tanker til?

Ledere kan benytte Kierkegaards tanker til at blive klogere på sig selv både som mennesker og som ledere.

Som menneske, fordi de spørgsmål bogen formulerer gælder enhver, leder som ansat. Og som leder, fordi bogen fx giver en række anvisninger på, hvordan man skelner mellem afgørende og uvæsentlige forhold som beslutningstager, hvordan man udviser viljestyrke og hvorfor det er en styrke at kunne ændre retning, hvis man har taget en forkert beslutning.

Det er det personlige lederskab og den enkelte leders evne til at træde i karakter og bibeholde sin autenticitet i en tid, hvor alle skal være forandringsvillige og omstillingsparate, der er bogen omdrejningspunkt.

Kunne bogen ikke også med fordel læses af en almindelig medarbejder i en virksomhed, eller i virkeligheden et hvilket som helst menneske?

Ja, som nævnt henvender bogen sig i virkeligheden til enhver, der gerne vil være klogere på sig selv og sit liv. Kierkegaard evner at analysere en række grundmenneskelige forhold og giver hermed ethvert menneske en fornyet indsigt i sig selv.

Det gælder fx hans beskrivelse at angsten som en grundvilkår i ethvert menneske. Angsten er ikke en sygdom eller en diagnose for de få, men et alment vilkår for enhver af os, og derfor vil Kierkegaard lære os angsten at kende, så vi kan bruge den positivt.

Det samme gælde tanken om, at ethvert menneske skal gøre en aktiv indsats for at lære sig selv og sin samvittighed at kende for dermed at kunne handle ansvarligt overfor sig selv og andre.

Du underviser jo også ledere på kurser i Kierkegaard. Oplever du i tiden en større åbenhed på lederniveau overfor dybere refleksioner over det personlige lederskab?

Ja, det gør jeg i høj grad. To ting er afgørende i den forbindelse. For det første er det de færreste ledere i dag, der også er fagpersoner indenfor det område, de er ledere af. Det stiller langt højere krav til deres personlige integritet og autenticiteten i deres lederskab. Der er med andre ord langt mere opmærksomhed på den enkelte leders personlige værdier og de idealer for sig selv og sin ledelse hun eller han hylder.

For det andet lever vi en tid, hvor det er blevet tydeligt, at de mange måleinstrumenter, som fx KPI, der skulle sikre en øget produktivitet og performance i organisationerne, har spillet fallit i og med at de ikke giver udslag på bundlinjen, men til gengæld øger sygefravær, utilfredshed og stress blandt medarbejderne.

Der er derfor en øget efterspørgsel efter at fokusere på det meningsgivende aspekt i arbejdslivet, som ikke kun ligger i en work-life balance, men lige så meget i, at det enkelte menneske kan se en klar mening med det, det laver. Ikke nødvendigvis kun for sig selv, men også indenfor en større sammenhæng, hvorfor etik og bæredygtighed er mere i vælten nu end nogensinde før og bogen taler lige ind i det rum.

Pia Søltoft er født i 1963 er ph.d., forfatter og ejer af konsulentfirmaet Coaching-Kierkegaard. Siden 2007 har hun været ansat som sognepræst ved Christians Kirke i København. Hun har tidligere være lektor i etik og religionsfilosofi ved Københavns Universitet samt leder af Søren Kierkegaard forskningscentret.
Hun har skrevet flere bøger bl.a. Kierkegaard og kærlighedens skikkelser (2014), Kunsten at vælge sig selv (2015) og Kierkegaards kabinet (2017).

Jeg arbejder i presseafdelingen, hvor jeg har den fornøjelse at sørge for, at pressen og læserne bliver opmærksomme på de bøger, som forlaget udgiver. Det var vist Troldepus, der var min første litterære forelskelse og siden har der været mange andre, og det bliver bare ved. Jeg har læst dansk litteratur på Københavns Universitet og er siden havnet i forlagsbranchen, hvilket er dejligt og rigtigt.