Børnebøger Carlsen

En god dag i vuggestuen

En god dag i vuggestuen

At begynde i vuggestue er en stor omvæltning for de fleste små børn. Efter måneder hjemme hos mor og far begynder en ny tid fuld af indtryk, samvær med mange børn og anderledes rutiner. Det første fællesskab det lille barn stifter bekendtskab med er familien. Det næste er for de fleste børn vuggestuen, som er et større fællesskab, der danner ramme for indlæring af centrale egenskaber, færdigheder og adfærd.

Verden er fuld af små og store udfordringer for børn i vuggestuealderen. Vi voksne hjælper dem på vej ved at vise, hvilken sko der passer til hvilken fod, og hvordan de holder på skeen, så sovsen ikke stikker af. Fordi der er så meget praktisk, der skal læres, og fordi de mindste børn kun i begrænset omfang selv sætter ord på deres hverdag, fylder det tit mindre, at vi også i denne alder bør have fokus på, hvordan man bliver en god ven – allerede fra man er helt lille.

Det er ikke helt så konkret, men mindst lige så vigtigt for børns trivsel og udvikling som mennesker. For når vi lærer børn at tage hensyn og udvise omsorg, når de begynder en hverdag med jævnaldrende i vuggestue eller dagpleje, så forebygger vi mobning senere i livet.

Min dag i vuggestue


Ud over i familien er det i vuggestuen, barnet lærer at være sammen med andre, tage hensyn, vente på tur, søge trøst og støtte og især skabe venskaber.  Det er derfor en utrolig vigtig periode i et barns liv. Et vuggestuebarn oplever mange ting i løbet af sin dag, på godt og ondt. Der kan være mange følelser, knubs, smil og kram, som kan være svære at få sat ord på og give udtryk i den alder.

Forlaget Carlsen har i samarbejde med Mary Fonden og Red Barnets antimobbeprogram Fri for mobberi udviklet Min dag i vuggestue for at understøtte vigtigheden af at skabe gode fællesskabsværdier så tidligt som muligt samt lavet en platform, der kan skabe dialog mellem voksen og barn – det være sig pædagog og barn eller forælder og barn. Gennem bogen kan den voksne hjælpe de små børn med at forholde sig til deres hverdag, egne følelser og ikke mindst hinanden.

vuggestue_klip

Sæt ord på dagens oplevelser

Bogen er bygget op omkring 12 rim skrevet af børnebogsforfatter og bevægelsespædagog Marianne Iben Hansen. De er baseret på genkendelige situationer fra det lille barns hverdag i vuggestue. Fx aflevering, samling, middagslur og leg. Til hvert rim har sprogpædagog Maria Matthiesen lavet spørgsmål og aktiviteter. Spørgsmålene er tænkt som et dialogskabende værktøj mellem voksen og barn. Her kan man netop forsøge at få sat ord på de mange ting, det lille barn oplever i løbet af sin dag i vuggestue. Og da børn i den alder jo ikke har et fuldt udviklet sprog, er spørgsmålene tænkt som en hjælp til den voksne, der kan igangsætte en dialog med barnet og hjælpe det med at sætte ord på. Fx ”Hvordan trøster man hinanden?”, ”Kan du vinke farvel?” eller ”Hvordan lyder en prut?”

Gode fællesskabsværdier starter i vuggestuen

Der er også tilknyttet aktiviteter, som er tænkt som fællesskabsdannede, da det er i det trygge fællesskab, vi får mod til at prøve noget nyt, og i denne relation, at vi udvikler os. Her kan barnet sammen med andre børn afprøve nye roller i forhold til hinanden og lære at mestre nye ting og tackle situationer på andre måder. Der er fx en aktivitet, hvor børnene sidder i en rundkreds, tager deres sutsko af og lægger dem i en rundkreds. Børnene skal nu hjælpes ad to og to (lille og stor) med at finde hinandens sutsko og tage dem på igen. Børn lægger mærke til utrolig mange ting hos hinanden og kender hinandens tøj, sko, søskende og forældre, uden at vi som voksne altid opdager det. Her giver det anerkendelse børnene imellem, at det lille barn opdager, at det store barn godt ved, at dets sutsko ser ud på en bestemt måde. Barnet føler sig set i børnegruppen, og fællesskabsfølelsen styrkes.

Alt dette er led i at udvikle børnenes evne til at forstå egne og andres følelser, at udvise empati og omsorg og at kunne begå sig sammen med andre.

Det er vigtigt at respektere det enkelte barns grænser og tilpasse alle aktiviteter og spørgsmål til barnets alder og sproglige udviklingsniveau. Hvis et barn helst vil se på eller sidde hos en voksen under aktiviteterne, er det vigtigt at respektere barnets behov for tryghed i situationen.

Fri for mobberi: Der findes ikke onde børn, kun onde mønstre

Min dag i vuggestuen COVER.inddMin dag i vuggestue er som sagt en del af Mary Fonden og Red Barnets antimobbeprogram Fri for Mobberi, der siden 2007 har sat forebyggelse af mobning på dagsordenen i børnehaver og indskoling, og som nu også lanceres til de 0-3-årige.

Fri for Mobberi består af en kuffert med pædagogiske redskaber til både børn, fagfolk og forældre, der forebygger mobning ved at sætte fokus på at styrke børnenes fællesskab i hverdagen blandt andet gennem leg og ved at lytte til børnenes perspektiver.

Fri for Mobberis syn på mobning er baseret på den seneste forskning, der viser, at mobning er et fænomen, der foregår i og omkring et gruppefællesskab, hvor flere har mere eller mindre synlige roller.

Mobning kan være en måde at skabe et fællesskab på, når det ikke er lykkes at samles om andre aktiviteter. Derfor er det vigtigt at arbejde med at udvikle positive fællesskaber, hvis man vil forebygge mobning. Og jo tidligere vi begynder des bedre!

Læs mere om projektet på på friformobberi.dk


Min dag vuggestue er skrevet af Marianne Iben Hansen og illustreret af Lea Letén og kan både bruges i daginstitutionen og dagplejen samt hjemme i familien. Bogen kan købes her.

en god dag i vuggestuen