Børnebøger Carlsen

En god dag i børnehave

Min dag i børnehave, børnehave, Ina Victoria Schou Haller

De fleste danske børn tilbringer hver dag mange timer i børnehave. Børnehaven er derfor et af de steder, der er med til at udvikle barnets motoriske og sproglige færdigheder, og det er ofte i børnehaven, at barnets første venskaber opstår. Mange børnehaver har mere end 20 børn på stuerne, og det er derfor naturligt, at der opstår konflikter, uvenskab, drillerier og forskellige grupperinger af børnene.

Det er derfor vigtigt, at der i det pædagogiske arbejde er fokus på venskaber, gode legeaftaler og ordentlige måder at opføre sig på over for hinanden. Forlaget Carlsen har i samarbejde med Mary Fonden og Red Barnets antimobbeprogram Fri for Mobberi udviklet bogen Min dag i børnehave med det formål at styrke arbejdet med sociale kompetencer i børnehaven og i hjemmet. Gode sociale kompetencer hjælper børnene til at danne venskaber, løse konflikter, tage ansvar, udtrykke følelser, se og forstå andres behov samt udvise mod og respekt.

Sæt ord på dagens oplevelser

Bogen er bygget op omkring en typisk dag i børnehave, fra børnene bliver afleveret om morgenen, til de bliver hentet igen. Vi følger to gode venner, der bogen igennem hjælper de andre børn ved at trøste, dele, vente på tur, sige fra på egne og andres vegne, hjælpe, tage ansvar, inkludere, vise respekt, mod m.m.

Børnene er portrætteret som superhelte, og deres ”superkræfter” er gode sociale kompetencer. Det at være en god ven kan nemlig sammenlignes med en superhelteegenskab! For når vi lærer børn at tage hensyn og udvise omsorg i en tidlig alder, forebygger vi mobning senere i livet.

På hver nyt opslag udspiller der sig en ny genkendelig situation fra en almindelig dag i børnehave, fx til samling, på legepladsen eller ved aflevering om morgenen. Her kan man netop forsøge at få sat ord på de mange ting, barnet oplever i løbet af sin dag i børnehave. Spørgsmålene er også tænkt som en hjælp til den voksne i forhold til at igangsætte en dialog med barnet og hjælpe det med at sætte ord på, fx ”Hvordan trøster man hinanden?”, ”Hvem gjorde noget sødt her?” eller ”Hvem var en god ven?”

Skab gode fællesskabsværdier allerede i børnehaven

Bogen indeholder forskellige aktiviteter, der er fællesskabsdannende, da det er i det trygge fællesskab, vi får mod til at prøve noget nyt, og i denne relation, vi udvikler os. Her kan barnet sammen med andre børn afprøve nye roller i forhold til hinanden og lære at mestre nye ting og tackle situationer på andre måder.

Et eksempel er aktiviteten “Børnelotteri” 

Min dag i børnehave, Ina Victoria Schou Haller

I denne aktivitet føler alle børn sig set og anerkendt af de andre i børnegruppen, så både det enkelte barns selvværd samt fællesskabsfølelsen styrkes. Alt dette er et led i at udvikle børnenes evne til at forstå egne og andres følelser, at udvise empati og omsorg og at kunne begå sig sammen med andre.

Det er vigtigt at respektere det enkelte barns grænser og tilpasse alle aktiviteter og spørgsmål til barnets alder og sproglige udviklingsniveau. Hvis et barn helst vil se på eller sidde hos en voksen under aktiviteterne, er det vigtigt at respektere barnets behov for tryghed i situationen.

Min dag i børnehave, Ina Victoria Schou Haller

Min dag i børnehave

Min dag i børnehave er skrevet af psykolog Ina Victoria Schou Haller og illustreret af Dina Gellert og kan både bruges i daginstitutionen og hjemme i familien.

>> Køb bogen her

>> Eller tag et kig i den gratis læseprøve her 

Min dag i børnehave, børnehave, Ina Victoria Schou Haller

Til de yngste børn i daginstitution eller dagpleje kan vi anbefale Min dag i vuggestue af Marianne Iben Hansen og Lea Letén, som på samme måde gennemgår barnets dag i vuggestue, dog på rim. Bogen indeholder også aktiviteter og spørgsmål og hjælper barn og voksen med at få sat ord på de mange ting, det lille barn oplever i løbet af sin dag i vuggestue.

Fri for Mobberi: Der findes ikke onde børn, kun onde mønstre

Min dag i børnehave er en del af Mary Fonden og Red Barnets antimobbeprogram Fri for Mobberi, der siden 2007 har sat forebyggelse af mobning på dagsordenen i vuggestuer, børnehaver og indskoling.

Fri for Mobberi består af en kuffert med pædagogiske redskaber til både børn, fagfolk og forældre, der forebygger mobning ved at sætte fokus på at styrke børnenes fællesskab i hverdagen blandt andet gennem leg og ved at lytte til børnenes perspektiver.

Fri for Mobberis syn på mobning er baseret på den seneste forskning, der viser, at mobning er et fænomen, der foregår i og omkring et gruppefællesskab, hvor flere har mere eller mindre synlige roller.

Mobning kan være en måde at skabe et fællesskab på, når det ikke er lykkes at samles om andre aktiviteter. Derfor er det vigtigt at arbejde med at udvikle positive fællesskaber, hvis man vil forebygge mobning. Og jo tidligere vi begynder des bedre!

Læs mere om projektet på friformobberi.dk