Fagbøger

Tal troværdigt – find din personlige, autentiske vej

Tal troværdigt - find din personlige, autentiske vej

Af Annette Bjerre Ryhede, kommunikationsrådgiver, speakercoach og ekstern lektor – forfatter til bogen TAL TROVÆRDIGT – og få succes med din kommunikation.

I dag kræver langt de fleste stillingsbetegnelser – hvad enten du er leder, projektleder eller helt almindelig medarbejder – at du formår at rejse dig op, tage ordet og levere et værdifuldt budskab til dit publikum.

”Kan du ikke holde et oplæg for kommunen?”

Jeg arbejder i øjeblikket med en gruppe rådgivere, der skal gøres klar til at gå ud og formidle deres ekspertviden i danske kommuner. Rådgiverne har en særlig viden om en gruppe af udsatte borgere, og deres opgave er at rådgive kommunerne og stå i spidsen for en fælles indsats omkring de udsatte borgere.

For den kommune, som har ansat rådgiverne, har det ikke været nok at udgive faglige rapporter; kommunen har brug for et menneske af kød og blod, der kommer ud og deler sin særlige viden og ekspertise. Derude vil rådgiveren møde kommunens medarbejdere – og de vil stille spørgsmål, de vil have sparring og rådgivning face to face, og de vil forvente at få lige præcis den del af ekspertens viden, som er relevant for dem, via stimulerende, inddragende og levende, mundtlige oplæg.

For at kunne løse sådan en opgave kræver det, at du kan analysere dit publikum og se på emnet med deres øjne og behov. Det kræver, at du kan formidle din viden, så andre, der har en anden baggrund og faglighed, kan forstå det, der bliver sagt. Og endelig kræver det, at du har modet til at rejse dig op foran en forsamling, tage opmærksomheden og være den, der leder slagets gang. Der skal træning til for at tilegne sig disse værktøjer og gøre dem til sine egne. Men når du først får styr på værktøjerne, bliver du i stand til at hvile i rollen – og ikke mindst kommunikere troværdigt.

Gå langt væk fra computeren

Videndeling er fremtidens skjulte valuta og den kapital, som virksomheder og organisationer skal formå at få til at strømme. Ikke mindst for at løse opgaverne mest effektivt, men også sikre innovation og værdigivende udvikling. Den typiske form for videndeling foregår via præsentationer. Men det er de færreste, der bryder sig om at stille sig op og lave en præsentation, hvis ikke de har fået træningen i det. Og som rådgiver i mundtlig kommunikation skal det være sagt med det samme: Jeg anbefaler ingen at stille sig op med ambitioner om at give værdi til publikum, uden først at have fået værktøjer og træning. Det er sårbart at stille sig op foran et publikum. Hvis du ikke er vant til det, kan du få følelsen af at være ekskluderet og alene deroppe, mens dit publikum har et fællesskab. Du kan mærke et højt pres for at præstere – særligt fra dig selv – og en følelse af tab af kontrol når usikkerhed og nervøsitet, melder sin naturlige ankomst.

Når der skal laves videndeling via en præsentation, foregår det typisk sådan her: De medarbejdere, der har den viden, andre har brug for, sætter sig ned og stykker en PowerPoint-præsentation sammen – ofte i sidste øjeblik, fordi andre opgaver og møder har taget lidt længere tid end forventet, med det resultat at forberedelsen af præsentationen er blevet skubbet ned som sidste punkt på to-do-listen.

Når du skal lave en præsentation, der giver værdi for dit publikum, anbefaler jeg, at du starter et helt andet sted, langt væk fra computeren og PowerPoint! Prøv at tage et godt gammeldags stykke papir og et skriveredskab frem, snup dig en dejlig kop kaffe, og sæt dig hen i en behagelig stol – væk fra skrivebordet. Med denne start er der en væsentlig større chance for, at du får forberedt dig rigtigt i første hug – og det behøver ikke at tage alverdens tid. Det vigtigste er, at du hurtigt får dine tanker på gled og får fundet ind til kernen for dit oplæg.

Eksemplet med de opsøgende rådgivere er på ingen måde unikt. Jeg oplever i højere og højere grad, at evnen til at kunne vinde et publikum og få et budskab ud og leve hos dem er en naturlig del af flere og flere og flere stillinger. Vil du være leder, er det et ufravigeligt krav. Modsat amerikanerne har vi ikke haft ’Public Speaking’ på skoleskemaet, og de evner, du bruger, når du går til eksamen eller jobsamtale, kommer du ikke nødvendigvis langt med, når du skal overbevise et publikum.

Derfor får du her 3 øvelser, der hjælper dig med at lave et oplæg, der får dit budskab ud og leve hos dit publikum:

1: Forstå dit publikums dagsorden

Først og fremmest skal du gøre dig klart, hvem dit publikum egentlig er. Hvordan ser de på det her emne? Hvad er deres dagsorden? Hvad er deres interesser i emnet? Og dernæst: Fra hvilken vinkel skal du angribe emnet for at få dem med?

2: Find ud af, hvad dit mål er

Her er spørgsmålet, om du blot skal videreformidle en bestemt viden, eller om der faktisk er et yderligere formål med dit oplæg. Skal du overbevise dit publikum om noget? Skal du motivere dem til at gøre x frem for y? Her er det vigtigt, at du bliver konkret omkring dit mål: Hvad vil du have dit publikum til at tænke, synes eller gøre? Og stil så dig selv spørgsmålet: Hvad skal der til for, at de lander der?

Hvis vi vender tilbage til eksemplet med medarbejderen, der skal holde et oplæg i en kommune, så bør vedkommende her tænke: Vil jeg blot give mine tilhørere viden, der gør det nemmere for dem at forstå og hjælpe den udsatte gruppe? Eller vil jeg (og min organisation) i virkeligheden have, at de ændrer praksis på området? Og hvor langt er gruppen fra det mål?

Når først du har gjort dig dit mål bevidst, ved du, hvad du arbejder hen imod. Da kan du forme din kommunikation til præcis det mål.

3: Væk dit publikums visuelle sans, og hold dem fanget

Vore dages publikum er ikke så nemme endda. Du kan ikke være sikker på, at de bare læner sig tilbage og lytter. Det er heller ikke sikkert, at de af sig selv tager noter, der kan hjælpe dem med at forstå det, du formidler. De er kritiske. De kræver en klar struktur. De kræver, at din viden er omsat til netop dem, deres eksisterende viden, interesser og behov. De har brug for, at du fanger deres opmærksomhed og giver deres hukommelse et holdepunkt. Det gør du bedst ved at gøre dine pointer visuelle. Så tænk over, hvilke billeder og fotos du kan vise, mens du taler, som gør dine pointer tydelige for dit publikum. Og husk, at din PowerPoint-præsentation ikke skal fungere som noter til dig selv. Den skal styrke dine pointer og gøre dem klokkeklare for dit publikum. Har du brug for noter, så lav cue cards til dig selv.

I min bog Tal troværdigt viser jeg, hvordan du lærer at mestre den vanskelige kunst at stille dig op foran et publikum og få dem til at lytte til dig. Og jeg giver dig en række eksempler og praktiske øvelser, der hjælper dig til at få succes med din kommunikation.

Find Tal troværdigt lige her.

Tal troværdigt - find din personlige, autentiske vej