Fagbøger

Ultimativt lederskab. Jægersoldat Lars Møllers guide til stærkt samarbejde

Ultimativt lederskab. Jægersoldat Lars Møllers guide til stærkt samarbejde

Alle har prøvet det. På arbejdet, studiet, skolen eller i den lokale sportsklub. Det med at man skal arbejde sammen. Og givetvis har de fleste også prøvet, hvordan et dårligt samarbejde kan føre til endnu dårligere projekter og frustrationer i bunkevis.


Der er intet som et forlist samarbejde, der kan få folk til hade at skulle løse opgaver i samarbejde med andre. Heldigvis kan man tage hånd om langt de fleste samarbejdsproblemer.

LÆS OGSÅ: Elitesoldatens vej til stærkt samarbejde. Smuglæs i Ultimativt lederskab

Lars Møller der er tidligere jægersoldat med et hav af udsendelser bag sig – til bl.a. Balkan, Irak og Afghanistan – har i 25 år arbejdet på højtydende teams, hvor samarbejde i den mest bogstaveligste forstand var forskellen på liv og død. Disse erfaringer har han kogt sammen i bogen Ultimativt Lederskab. En bog der handler om at samle og lede mennesker for på den måde opnå noget større.

For i det gode team kan 2+2 give 5. 

Her får du fem gode råd fra Lars Møller, der er værd at have i tankerne for alle, der arbejder i teams. 

1. Det stærkeste team består af 5-6 personer

Det kræver tid, processamtaler og metakommunikation at opnå tillidsfulde og dybe relationer med andre teammedlemmer. Jo flere mennesker på ét team, des flere skal man forholde sig mentalt til. Og man er nødt til at forholde sig til alle andre på et team.

Et mindre antal mennesker giver tid til, at man kan lytte ordentligt til hinanden og stille flere spørgsmål. Derfor er det optimale antal mennesker i et team efter Lars Møllers mening fem-seks personer, mens ti er det maksimale. 

2. Flere forskellige mennesker giver én helstøbt løsning

Forskellige fagligheder er en nødvendighed, og det er godt for hver enkelt teammedlems selvfølelse at kunne byde ind med noget, som andre ikke kan. Men forskellige personligheder er endnu vigtigere.

Nogle er meget målstyrede og hurtige, mens andre er eftertænksomme og meget grundige; nogle er abstrakte tænkere og andre præcise specialister. Hvis der er en lidt tung personlighed, er det godt, at der som modvægt er andre lette og ubekymrede typer.

Hvis man får etableret det gode team med stor diversitet, giver det større chancer for succes, fordi flere muligheder, bekymringer og forhold bliver behandlet i opgaveløsningerne. Diversiteten give en mere hel løsning. 

3. Gå op i hinandens ve og vel – personligt såvel som fagligt

Gensidig forpligtelse gælder i forhold til egen opgave, til andres opgaver, til teamets retning, mål, indsats og flid. Man forpligter sig også til teamets ånd, til stemningen og til hvert teammedlem personligt og menneskeligt.

På det stærke team holder man øje med hinandens ve og vel, er opmærksom og interesseret, og man justerer sig selv i forhold til andre, når det er nødvendigt. De fleste styrkende adfærdstræk, skal starte i én selv. Man kan ikke forvente, og må ikke vente på, at andre gør det. 

4. Få fælles arbejdsmetoder ved at tale højt om dem

Fælles arbejdsmetoder kan ikke være usagte. De skal italesættes meget konkret, for så kan de også optimeres, og det er et af det højtydende teams karaktertræk hele tiden at optimere på metoder og processer. 

Man kan ikke skabe højtydende teams uden enighed om metoder, processer og procedurer. Det bliver alt for ineffektivt, og der går alt for mange kræfter med hele tiden at skulle afklare rammer og regler.

De fælles arbejdsmetoder er formelle og uformelle regler om, hvordan opgaven skal udføres. Om man møder til samme tid hver morgen, om man lægger beslutninger op i en logbog, om man bruger chatfunktioner eller mødes ansigt til ansigt, hvem der gør hvad, hvem der overtager, hvis han eller hun er syg og så videre.

5. Vær enige om målet

Det er ekstremt vigtigt, at målet er klart og entydigt. Måske skal det hænges op på væggen skrevet med store bogstaver. For et projektteam, der skal nå en stram deadline, vil det være en daglig, retningsgivende reminder. Hvis målet ikke er skåret ud i pap, risikerer man, at der er lige så mange forskellige opfattelser af målet, som der er mennesker i teamet.

De fleste ledere underkender effekten af at gentage visionen og målet igen og igen og tror, at når det er tydeligt og vigtigt for dem selv, så er det også for andre. Men sådan er virkeligheden desværre ikke. 

LÆS OGSÅ: Derfor skal du tænke som en kriger. 9 nøgleværdier, der hjælper dig til at tage styringen i dit liv

Det er svært at frembringe højtydende teams – men det er slet ikke umuligt. En organisation får den medarbejder-adfærd, som lederne tillader eller selv fremviser – ikke ved at fortælle, hvordan ting skal gøres.

At være leder er ikke noget man er, men noget man gør. Der skal vedvarende og konsistente handlinger til, det er udmattende, altoverskyggende og opslugende. Men det er det hele værd, for på højtydende teams kan man opleve nærmest magisk samarbejde, som Lars Møller oplevede det mange gange i sine jægerteams rundt omkring i verden.    


Ultimativt lederskab

Ultimativt lederskab. Jægersoldat Lars Møllers guide til stærkt samarbejde

I Ultimativt lederskab giver Lars Møller et indblik i, hvordan et hold fungerer, og hvad der er på spil, når man som leder skal skabe det bedste team til opgaven. Med udgangspunkt i konkrete oplevelser fra sin tid som jægersoldat lærer han læseren at sammensætte et hold og skabe de optimale betingelser for samarbejde og ledelse.

Lars Møller har ingen akademisk uddannelse, men har sin viden og erfaring fra et liv på kanten af det menneskeligt mulige. Det er de tillærte metoder og tanker, han nu giver videre. Bogen er en selvstændig opfølger til Tænk som en kriger, der udkom i 2018 og satte fokus på mental robusthed og selvledelse.

Du kan finde Ultimativt lederskab som lydbog eller på dit nærmeste bibliotek.