Børnebøger Carlsen Læs let bøger

Kickstart dit barns læsetræning med Søren og Mette

“Søren og Mette”. Få andre ord kan på et splitsekund vække så mange detaljerede barndomsminder hos både unge og gamle. Letlæsninsbøgerne om Søren og Mette er nemlig flere generationer af danskeres første læseoplevelse.

Det var tilbage i 1954, at skolebørn for første gang læste sig ind i ordenes verden med sætninger som “En so, en ko. Søren så en so, Mette så en ko. Søren og Mette lo“. Søskendeparret kunne i 2014 fejre deres 60 års fødselsdag som et af Danmarks mest effektive og populære læsesystemer, og nu er mere end 700.000 bøger slidt op i de danske klasselokaler. Fra 1960-80 lærte ca. 60–70 % af danske børn at læse ved hjælp af Søren og Mette. 

Hvad er det Søren og Mette kan? Knud Hermansen og Ejvind Jensen har, med deres legende tilgang til læsning og fokus på lydrette ord, udviklet bøger, der får mange til at knække læsekoden og blive stærke læsere. I dag er flere læsesystemer kommet til, men de er stadig bygget på Søren og Mettes læringsprincipper. Derfor fungerer dette nostalgiske læsesystem stadig perfekt som supplerende materiale til træning i hjemmet ved læsestart, læsetræning og læseløft.

Nu med redningsvest og enlig mor 

Meget er dog ændret, siden første udgave blev trykt. Eksempelvis overlevede sætningen “Far har en bil, en fin bil, en ny bil” i en ny udgave i 1971 ikke ungdomsoprøret, den accelererende kvindefrigørelse og datidens politiske verdensbillede. Grundbogens side 25 kom i stedet til at hedde “Far og mor har en bil. Det er ikke en ny bil, men den er god“.

Andre ændringer var fx, at børnene i båden nu fulgte søsportens sikkerhedsråd og fik redningsveste på, og at familien fik fjernsyn i dagligstuen. Senere trådte en enlig mor og hendes børn, bosat i en lejlighed, ind i Søren og Mettes omgangskreds. Bøgernes univers ajourføres stadig, men navnene og især grundideen fra 1954 forbliver intakt.

Bøgerne er udviklet op igennem 1970’erne og 1980’erne og blev genudgivet i den nuværende form i 2014. I 2015 udkom de første nye bøger om Søren og Mette bygget på de samme pædagogiske principper – og der kommer stadig flere til. Bøgerne er skrevet af læsekonsulent Kirsten Koch Jensen og nytegnet af Birgitte Ahlmann.

Søren og Mette, letlæsning, læsetart Søren og Mette, letlæsning, læsetart

Søren og Mette, letlæsning, læsetart Søren og Mette, letlæsning, læsetart

Her kan du finde en oversigt med alt fra læsestartsbøger på både dansk og engelsk til opgavebøger med det kendte og elskede søskendepar.

Du kan finde inspiration til flere gode læsestartsbøger og letlæsningsbøger her og på carlsen.dk.

Letlæsning, knæk læsekoden

letlæsning, læsetræning, letlæsning, læsetræning