Børnebøger Carlsen Læs let bøger Skolestart

Dit barns læselyst og skolebibliotekarens rolle

læselyst

Læselyst findes helt naturligt hos nogle børn, men langt de fleste har brug for at få både deres nysgerrighed og læselyst stimuleret. Her kan dit barns skolebibliotekar spille en vigtig rolle.


Camilla Skov Lund, der er dansklærer og skolebibliotekar, fortæller her, hvordan hun og andre skolebibliotekarer forsøger at skabe gode læseoplevelser og gøre børn til læsere.af Camilla Skov Lund

Det har altid været helt naturligt for mig at læse – og have lyst til at læse. Jeg er barn af to dansklærere og vokset op med bøger. Som 14-årig fik jeg fritidsjob som bogopsætter på det lokale folkebibliotek, og senere uddannede mig til dansklærer og skolebibliotekar.

For mange børn er situationen anderledes, men højtlæsning og dialogisk læsning har stor indflydelse på, hvor glad de bliver for bøger, sprog og ord – og for deres lyst til at læse selv.

LÆS OGSÅ: Skal dit barn til at lære at læse? Her er 5 gode råd

I skolen er barnets dansklærer naturligvis vigtig, men ofte overses skolebibliotekarens rolle mht. læselyst. Det er et spændende og givende arbejde at være skolebibliotekar, og for mig personligt er kerneopgaven netop at stimulere børnenes læselyst. Jeg snakker med børnene, involverer mig og udviser oprigtig interesse for deres læselyst og læseoplevelse.

Jeg spørger ind og forsøger at bevise over for dem, at jeg tager dem alvorligt og forsøger at finde lige netop det rette til hvert enkelt barn.

læselyst

Dette sker som oftest i tæt samarbejde med dansklæreren, som kan guide mig i forhold til børnenes læsefærdigheder.

LÆS OGSÅ: Sådan indretter du hjemmet, så dit barn får lyst til at læse

Lidt firkantet sagt så er dansklæreren den fagperson, der arbejder med og ved mest om læsemåde, læseteknik og læseforståelse. Skolebibliotekaren er den fagperson, der arbejder med barnets læselyst og læseoplevelse. Disse går hånd i hånd i processen med at gøre barnet til ”en læser”.

Skolebibliotekarer kender ofte børnene bedre end forældre er klar over

De fleste voksne kan huske skolebibliotekaren fra egen skolegang. Jeg selv husker Olsen, som var en ældre herre med store humørsvingninger. Nogle dage fik vi børn bjørnekrammere, når vi besøgte skolebiblioteket, andre dage fik vi voldsomt skældud over lånte bøger, der ikke var afleveret til tiden.

Dog husker jeg ikke, at Olsen spillede en rolle i forhold til at stimulere vores nysgerrighed og læselyst, og det fik heldigvis ikke nogen indflydelse på min læselyst. Jeg er dog overbevist om, at flere af mine klassekammerater ville have haft gavn af en mere opsøgende og involveret skolebibliotekar.

LÆS OGSÅ: Kom godt i gang med læsningen. De bedste bøger fra Carlsens Læsestart

Dem findes der i dag heldigvis rigtig mange af rundt på landets skoler, og de kender ofte børnene bedre, end forældrene egentlig er klar over.

Lad det være en opfordring til jer forældre om at betragte skolebibliotekaren som en af de professionelle voksne i skolebarnets liv. En voksen der jævnligt taler med barnet, involverer sig og spiller en vigtig rolle i styrkelsen af barnets læselyst.


læselyst, børnebøger til den 9 årige, gode børnebøger

Læs mere om hvordan folkeskolen arbejder med at styrke læselyst