Saga

Hans-Jørgen Nielsen: Nytænkende dansk litterat

Hans-Jørgen Nielsen: Nytænkende dansk litterat

Hans-Jørgen Nielsen er en af de helt store kulturdebattører og forfatterstemmer i Danmark i 1960’erne, 1970’erne og 1980’erne. Gennem sit forfatterskab udfordrer og udvikler han mange af sin tids litterære tendenser. Værkerne giver hver især et lille indblik i et inspirerende og ganske unikt forfatterskab. 

Skrevet af: Anne Badsberg-Nielsen

Hans-Jørgen Nielsen og den moderne tidsalder

Hans-Jørgen Nielsen bliver født i 1941. Han læser dansk og litteraturhistorie på Københavns Universitet, men dropper ud igen for at fokusere mere på aktuel litteratur og litteraturtendenser. I perioden efter arbejder han blandt andet som forfatter og kulturkritiker på tidsskriftet Politisk Revy og dagbladet Information. Gennem sine egne udgivelser af både essays, digte og romaner præger han tendenserne i sin samtid. Han får blandt andet stor betydning for den modernisme, der fokuserer på sprogets materialitet og på den litterære forståelse af menneskets eksistens. Han er bedst kendt for generationsromanen “Fodboldenglen” og for det litterære begreb attituderelativisme. Ifølge attituderelativismebegrebet er mennesket uden entydig kerne. Det moderne menneskes identitet er både flygtig og foranderlig. Vi består med andre ord af forskellige socialt bestemte roller og attituder. På den positive side øger det muligheden for åbenhed og tolerance. På den negative side rummer det en risiko for overfladiskhed. I teorien finder vi elementer, der senere er blevet kendt som postmodernismen.

At det at-et læsealbum_ebogKonstateringer-dobbelt-essays & andre stykker_ebogEfter den fjerde whisky trak han pistolen_ebogHans-Jørgen Nielsen: Nytænkende dansk litteratHans-Jørgen Nielsen: Nytænkende dansk litterat

Den mand der kalder sig Alvard

I 1970 udkommer fiktionsstykket “Den mand der kalder sig Alvard”. Stykket bliver til under ungdomsoprøret, som både Hans-Jørgen Nielsen og mange af hans generationskolleger deltager i. Romanen er en fortælling om tre personer, hvis identiteter flyder sammen. Sproget er uden ophold eller grænser for, hvordan den traditionelle tegnsætning kan udfordres. At kalde den for en roman er heller ikke helt rammende, for i virkeligheden bryder den med den gængse forståelse af romangenren. Den udfordrer læseren til at læse og forstå på en helt ny og utraditionel måde.

“Den mand der kalder sig Alvard” kan købes her.

 “Efter den fjerde whisky trak han pistolen: ræsonnerede historier”

I dette værk fra 1982 er historier fra virkeligheden i centrum. I værket leger Hans-Jørgen Nielsen med forskellige kombinationer af genre, blandt andet erindringen, reportagen og fiktionen. Historien tager udgangspunkt i en politimand, som uprovokeret trækker sin tjenestepistol og skyder en tjener – en fortælling og dertilhørende kommentarer om menneskets uforudsigelighed.

Efter den fjerde whisky trak han pistolen” kan købes her.

Hans-Jørgen Nielsen: Nytænkende dansk litteratHans-Jørgen Nielsen: Nytænkende dansk litteratHans-Jørgen Nielsen: Nytænkende dansk litteratHans-Jørgen Nielsen: Nytænkende dansk litteratHans-Jørgen Nielsen: Nytænkende dansk litterat

Den fraktale boogie. Et essay om naturvidenskaben og den nye kulturdebat

“Den fraktale boogie” er et essay, hvori Hans-Jørgen Nielsen diskuterer forskellige positioner i kulturdebatten fra 1980 til 1990 med et særligt blik på den moderne naturvidenskabs indtrængen på de humanistiske videnskaber. Hans-Jørgen Nielsen når at færdiggøre værket et år, før han dør i 1991 i en alder af kun 49 år.

“Den fraktale boogie” kan købes her.

 Verden i stykker: rejseessays

“Verden i stykker” er udkommet posthumt og er en samling af Hans-Jørgen Nielsens rejseberetninger og -essays. De blev trykt i aviser og tidsskrifter i takt med hans rejser rundt i USA, Asien og Europa. Samlingen udkom for første gang i 1992, et år efter forfatterens død.

“Verden i stykker” kan købes her.