Fagbøger

FORTÆLLINGEN OM FLORA DANICA – Bog ved en tilfældighed

FORTÆLLINGEN OM FLORA DANICA – Bog ved en tilfældighed

Sidste efterår var jeg på jagt efter nogle fine gamle svampe-illustrationer, som skulle indgå i Claus Meyers ”Naturalmanak”. Jeg var på tur omkring i antikvariaterne og ledte i bøger og efter gamle tryk. På et tidspunkt skrev jeg til det botaniske bibliotek på Københavns Universitet. Lang tid efter – også efter bogen for længst var gået i trykken – fik jeg en mail fra lektor Henning Knudsen, der beklagede dybt, at han ikke havde svaret mig før. Al hans tid var gået med at sammenlægge bibliotekerne for Zoologisk Museum og Geologisk Museum med Statens Naturhistoriske Museums bibliotek. Han inviterede mig over forbi, så jeg kunne se den samlede bogsamling.

På besøg i Botanisk Centralbibliotek – et sandt skatkammer af smukke bøger. Forfatteren til ”Fortællingen om Flora Danica”, Henning Knudsen, viser en af de smukke tavler fra den originale Flora Danica frem.
På besøg i Botanisk Centralbibliotek – et sandt skatkammer af smukke bøger. Forfatteren til ”Fortællingen om Flora Danica”, Henning Knudsen, viser en af de smukke tavler fra den originale Flora Danica frem.

I biblioteket blev jeg mødt af hylde efter hylde med brune læderrygge, tykke bøger i skind og værker så gamle, at årstallene fortaber sig for mig. Henning viste mig metervis af fine, franske bøger om snegle og konkylier, reoler med pragtværker om fugle med håndkolorerede tryk, Peter Forsskåls tegninger fra ekspeditionen til Det Lykkelige Arabien og alt muligt andet, som en bibliofil i sin vildeste fantasi alligevel ikke ville have fantasi til at forestille sig.

På bibliotekets reoler var der naturligvis også en komplet samling af Flora Danica-hæfterne, som Henning fortalte entusiastisk om. Hvordan det var et projekt sprunget ud af oplysningstidens lyst til at opdrage mennesket; hvordan bisperne skulle have hæfterne, så de kunne undervise befolkningen i den danske flora og derved udnytte naturens ressourcer bedre. Problemet – fortalte Henning – var, at afbildningerne af planterne aldrig fik en ledsagende tekst, sådan som det oprindeligt var tænkt. Derfor nåede budskabet i Flora Danica aldrig rigtigt ud til den brede danske befolkning, og det blev aldrig det folkelige oplysningsprojekt, det var tænkt som.

Og således opstod idéen til en bog: Vi ville vise bredden i de smukt håndkolorerede tavler og lade Henning skrive en tekst til dem; vi ville udbrede kendskabet til værket Flora Danica, som de fleste i nutiden nok forbinder med et blomstermalet stel. Nu skulle læserne have indsigt i det naturvidenskabelige mesterværk, som det tog hele 122 år at lave. Første hæfte udkom i 1761, og projektet forløb mildest talt ikke uden forhindringer. Hele 6 kongers tålmodighed måtte på en alvorlig prøve, før man i 1883 kunne sende det sidste hæfte til tryk. Værket overlevede Struensees regering og fald i 1771, Københavns Bombardement i 1807, Statsbankerotten i 1813, afgivelsen af Norge i 1814, De Slesvigske Krige i 1848-51, enevældens afskaffelse i 1849 og afgivelsen af Slesvig-Holsten i 1864. De fleste af de mere end 3.000 uerstattelige kobbertavler blev tilmed reddet ud af det brændende Christiansborg i 1884.

Mærkning af tavler
Endnu en usædvanlig dag på arbejdet. Jeg brugte en hel eftermiddag på at give særtrykkene nummer. Med stor andægtighed, meget rene hænder og en blød blyant.

Det ene delprojekt tog nu det andet: Udvælgelsen af tavler, Hennings store arbejde med tekster til plancherne, redigering, møder med grafikere, der kom med udkast til layout og meget, meget andet. Undervejs opstod også idéen om at få lavet en særudgave med et kobbertryk fra de originale tavler. På den måde blev Niels Borch, der som en af de sidste i Danmark stadig trykker efter kobbertavler på sine trykkemaskiner fra 1800-tallet, indrulleret i vores projekt.

Og sådan kan en bog fødes. Ud af det blå. Når man mindst venter det. Timerne, dagene, ugerne bliver spist af meningsfyldt og meget arbejde. Og pludselig sidder man dér med et 600 siders vidunder på smukt papir, med gengivelse af 250 fantastiske tavler og en historie, der næsten er for vild til at være sand.

 

Fakta om bogen
Titel: Fortællingen om Flora Danica
Forfatter: Henning Knudsen
Omfang: 608 sider, indbundet i læ rred og trykt på smukt papir.
Pris: 499,95 kr.
Luksusudgave med unikt, nummereret tryk fra original Flora Danica-kobbertavle: 1.499,95 kr.
Udkommer: 3. november

 

Pakning af særudgaver
Just another day at the office …Det mindede lidt om julemandens værksted, da vi skulle pakke særtrykkene i bøgerne, der efterfølgende blev puttet i kassetter og folieret. Vores produktionsmand Pelle vogter over luksusudgaven med sit liv (og en plasticriffel).
Redaktøren og Niels Borch
Her er jeg sammen med Niels Borch, der er galleriejer og har et trykkeri på Amager, hvor de laver tryk for en masse store kunstnere og også før havde trykt fra Flora Danica-tavlerne. Derfor havde Statens Naturhistoriske Museum tiltro til, at de ville passe godt på kobbertavlerne og kun trykke varsomt og i begrænset omfang på tavlerne. Vi udvalgte sammen med Henning en række tavler, der ville egne sig godt til et sort/hvidt tryk, tavlernes stand blev vurderet af Niels Borch og hans folk – og så blev der givet grønt lys til at trykke på 10 forskellige tavler. De tryk bliver solgt sammen med bogen i en eksklusiv udgave i kassette, som kun udkommer i 300 eksemplarer. Et rigtigt samleobjekt.