Fagbøger

Følelsernes kompas

Følelsernes kompas

Følelser motiverer os til at handle.

Er der fare på færde, motiveres vi af frygt til at søge sikkerhed. Når vi lider et tab, motiveres vi af tristhed til at søge støtte og trøst. Følelser har altså en særlig funktion og er ikke bare noget, der sker i os, de gør også noget med os. De peger på handlemuligheder, når der er en forskel mellem dér, hvor vi er, og dér, hvor vi gerne vil være. Derfor betragtes følelser som en vigtig ingrediens i evnen til kunne tage handling i retning mod vores behov, ønsker og værdier.

Men nogle gange ignorerer vi eller forsøger at undgå følelserne. Det kan vi gøre, når følelserne bliver for smertefulde eller ubehagelige. Men der er mange væsentlige grunde til, at man ikke bare skal kigge den anden vej, når ubehagelige følelser melder sig. For når vi undgår vores følelser, mister vi information om vores handlemuligheder. Da bliver det vanskeligt at navigere relevant i verden.  

Følelsernes kompas er skrevet af lektor i klinisk psykologi Mia Skytte O’Toole og foretager en række nedslag i den nyeste forskning inden for følelser. Det gør den i et lettilgængeligt sprog fyldt med eksempler både fra forfatterens eget liv og fra virket som psykolog. 

Hvad er følelser og hvad gemmer sig der af vigtig information i følelsesmæssigt ubehag?

Læseren kommer på en rundrejse i forskellige følelser som vrede, frygt, skyld og skam med det formål at se, hvordan ubehagelige følelser tjener vigtige funktioner.

Hvordan navigerer man hensigtsmæssigt i sit følelsesliv?

Svaret på dét spørgsmål er følelsesmæssig klarhed og evnen til følelsesregulering. Her fortæller bogen både, hvad følelsesmæssig klarhed er, og hvordan den opnås, samt præsenterer eksempler på hensigtsmæssig og uhensigtsmæssig følelsesregulering.

Hvordan arbejder man med følelser i moderne psykoterapi?

Bogen viser, hvordan viden om følelser og deres funktion kan tages med ind i terapilokalet og sættes i spil med henblik på at gøre klienten i stand til at kunne navigere i sit følelsesliv; det vil sige få et mere veltunet følelsesmæssigt kompas.

Sigtet med bogen er at give læseren indsigt i nogle af de mest grundlæggende forhold i det menneskelige følelsesliv og måske endda inspirere læseren til at genbesøge velkendte steder eller rette opmærksomheden på uudforskede områder i eget følelsesliv.

Hvis du vil vide mere om følelser, så finder du bogen her.

Følelsernes kompas