Indefra

Drop lovgivning om eReolen

Drop lovgivning om eReolen

Hvorfor vælger Lindhardt og Ringhof (L&R) at blande sig i Gyldendals og andre forlags konflikt med eReolen i en kommentar i Berlingske den 9. juli 2017?

-> læs kommentaren Drop lovgivning om eReolen

Fordi konflikten fra vores synspunkt risikerer at ende med et lovindgreb, der vil underminere den nuværende, frivillige ordning. Den nuværende digitale biblioteksordning på eReolen respekterer bl.a., at en bog ikke kan stilles til rådighed for eReolen på grund af kommercielle eller juridiske hensyn.

Hvorfor bytte frivillighed mod tvang? Hvorfor bytte indflydelse og medbestemmelse mod diktater?

I dag samarbejder L&R med eReolen om at finde de optimale udlånsordninger for ebøger, lydbøger og kildesamlinger – set fra både forfatterens, forlagets og bibliotekernes perspektiv. Det kan eksempelvis være et mere liberalt udlån af kulturhistorisk interessante værker som kildesamlinger og ældre litteratur, men derimod et mindre liberalt udlån af aktuelle, kommercielle bestsellere.

L&R mener, at eReolen er mere end bare “gratis” ebøger og lydbøger. Først og fremmest fordi eReolen faktisk betaler for hvert udlån, og forlaget betaler fuld royalty videre til både forfattere, oversættere og andre af disse indtægter.

Men kannibaliserer bibliotekernes udbud af ebøger og lydbøger ikke voldsomt på det kommercielle marked og ødelægger dermed fremtidens kommercielle marked?

Det spørgsmål forsøger Bog- og Litteraturpanelets årsrapport 2016 at besvare. Professor E. Maceviciute konkluderer bl.a. i sin undersøgelse af udlån vs. salg af ebøger i Sverige:

“Tallene synes at modsige forestillingen om negative effekter af biblioteksudlån på e-bogssalget, eftersom e-bøger udgør en så begrænset andel af de udlånte bøger. (…) Uanset hvad de statistiske indikatorer siger, er det meget vanskeligt at påvise et kausalt forhold mellem udlånet af bøger (eller e-bøger) og salget, og der er udført meget få pålidelige undersøgelser af forholdet mellem fri adgang og kommercielt salg af åndsprodukter. Der er en tendens til at redegøre for tab i handelen ved at måle gratis udlån eller download af kommercielle produkter i pengeværdi og behandle de antagne værdier som forretningsmæssige tab (…) men hvis man behandler det som et direkte forretningstab, tager man ikke forbrugernes adfærd i betragtning. De  feste kunne muligvis aldrig  finde på at købe, når den gratis leverance ophørte. Hvad boglæsning angår, kan tabet af gratis adgang til tekster via biblioteker desuden føre til negative effekter for samfundet og bogbranchen som helhed, hvilket også var forlæggernes klare opfattelse, indtil e-bøgerne kom.” (Bog- og Litteraturpanelts årsrapport 2016, s. 63.)

Med andre ord: får du en låner til at betale for en ebog? Professor E. Maceviciute henviser her til en undersøgelse i anvendt økonomi ved universitetet i Warszawa om internetpiratkopieringens indfydelse på bog- salget:

“Eksperimentet skulle spore effekten på salget af såvel digitale som trykte bøger. Der var to grupper titler: den ene bestod af piratkopier, som man holdt specifikt udkig efter, og som blev fjernet, så snart en specialiseret enhed opdagede dem (og blokerede for adgangen), og den anden blev overhovedet ikke overvåget. De deltagende forlæggere holdt øje med salget af begge grupper og registrerede det i årets løb. Overvågningen viste sig at være et meget effektivt middel til at reducere piratkopiering, men havde ingen indvirkning på de reelle salgstal, hverken for trykte eller digitale eksemplarer af bøgerne.” (Bog- og Litteraturpanelts årsrapport 2016, s. 63.)

De amerikanske erfaringer

USA er hjemlandet for verdens største boghandel, Amazon. Men også i kapitalismens højborg findes der biblioteker, som udlåner ebøger. Hvis man dykker ned i de amerikanske tal for udlån og sammenligner med de danske, så ser man, at udlånet af ebøger er over dobbelt så højt i USA i forhold til Danmark pr. indbygger. Har det kannibaliseret det kommercielle marked for ebøger i USA igennem de sidste mange år? Amazons succes tyder ikke på det.

I 2016 var der i USA 139 mio. udlån af ebøger (0,43 pr. indbygger). I Danmark var der samme år til sammenligning 996.824 udlån af ebøger (0,18 pr. indbygger). Kilder:

http://company.overdrive.com/readers-borrow-record-number-ebooks-audiobooks-library-2016/

http://soendagaften.dk/2017/03/ereolen-mister-laanere/

Udlån som værn mod ulovlig kopiering

Et aspekt som sjældent medtages i denne diskussion er piratkopiering. Piratkopiering er, når læserne ulovligt begynder at dele deres bogfiler med hinanden uden at der betales for bøgerne. Vi taler ikke småting her – i Tyskland stod bogtyven “Spiegelbest” i 2014 bag 1,5 mio. ulovlige downloads om måneden – til stor skræk for alle, der forsøge at leve af bøger. Til sammenligning blev der solgt 2 mio. downloads på det lovlige marked om måneden (Der Spiegel, Nr. 52). Og “Spiegelbest” er blot én af mange bogtyve i Tyskland. I Danmark er vi heldivis forskånet for voldsom og omfattende piratkopiering af ebøger og lydbøger. Hvorfor? En sandsynlig årsag kan være eReolens tilbud – hvorfor kopiere ulovligt, når du kan lån lovligt? Et kommercielt, digitalt marked kan kun få gode vilkår, hvis piratkopieringen holdes i ave.

Hvorfor ikke sælge bøger til biblioteker?

Set med L&Rs briller bør et bibliotek være en interessant kunde for et forlag. Der må siges at være en vis efterspørgsel efter bøger fra bibliotekernes side. Hvorfor skulle et forlag ikke også sælge digitale bøger til et bibliotek, når nu efterspørgslen er det? Især når denne kunde, altså eReolen, aktivt arbejder med at formidle, anbefale og promovere vores forfatteres og oversætteres værker til læserne. Det er på sin vis uforståeligt, at et forlag ikke skulle ønske at sælge bøger til et bibliotek. Skulle forlag også nægte at sælge bøger til skolerne for ikke at vænne børnene til “gratis” bøger?

Det vigtigste argument er dog, at formålet med eReolen at skabe og bibeholde en dannet og læsende befolkning. Det er grundforudsætningen for, at vi alle – forfattere, oversættere og forlag – kan vedblive med at skabe smukke bøger og store fortællinger på dansk.

Derfor er spørgsmålet om eReolen vigtigt, derfor tager L&R aktivt stilling i denne konflikt og anbefaler politikerne at undlade et lovindgreb og opfordrer Gyldendal & Co til at forhandle en løsning på plads. Det bør være i vores allesammens bedste interesse.