Fagbøger Klassiske børnebøger

Søren Vinterberg om Ib Spang Olsens ABC

Søren Vinterberg om Ib Spang Olsens ABC

Af Søren Vinterberg

Målet med at skrive Ib Spang Olsens ABC er naturligvis at gøre hele Ib Spang Olsens værk og om muligt hans eget væsen synligt. Ikke alene nogle billedkunstneriske mesterværker, som måske ligger lidt længere tilbage eller højere oppe på voksenhylderne end fantasiens festfyrværkerier af streg til børnerimenes skøre påfund. Men også hans varme, ukunstlede personlighed, som foran et tv-kamera eller i direkte samvær har gjort så stærkt og varigt indtryk på mange generationer af læsere og tilskuere i alle aldre, venner og kolleger og naturligvis hans nærmeste familie.

Giver det mening at sætte så mangfoldigt et liv i alfabetisk rækkefølge? Nogle kan utvivlsomt finde skæve konsekvenser af det: Ikke alle vigtige træk ved hans værk og væsen får dermed ’deres eget bogstav’ eller afsnit. Jo, det er forskelligt, hvor meget vi slider på hvert af de 28-29 bogstaver, men deres fastlagte rækkefølge giver alligevel en anden – forhåbentlig i nogle henseender mere livlig – fremstilling, end hvis jeg havde valgt at følge Ib Spang Olsens liv kronologisk fra fødsel til død.

ib spang olsens abc

 

IB SPANG OLSEN har været inspirator og forbillede for et halvt århundredes danske illustratorer og billedbogskunstnere. Mit eget bekendtskab med Ib Spang Olsen – ud over de bøger, vi alle kendte – begyndte midt i 1970’erne, omkring arbejdet med den børnelitteratur, som var til heftig diskussion de år. Da var Ib i 50’erne, og jeg var omkring de 30 og skrev om de ting i dagbladet Information. I 1990’erne og 2000’erne fik jeg andre opgaver på Politiken og måtte opgive at følge børnelitteraturens udvikling så tæt, men også da fortsatte vores kontakt, som jeg efterhånden smigrede mig med at opfatte som et venskab, om end på distancen. En fagligt funderet kontakt, fra hans side altid varm, direkte og intenst optaget af tidens aktuelle emner, også langt ud over børnelitteraturen.

Nu ved jeg mere om Ibs liv og omfattende virke, end jeg dengang havde overblik over. Især takket være hans efterladte familie: Nulle Øigaard, som han var gift med i et halvt århundrede. Og hans fire børn: Tune, Tine, Martin og Lasse. De har alle været enestående imødekommende og hjælpsomme.

 


 

Køb bogen her eller hos din boghandler

9788711357972Ib Spang Olsens ABC