Fagbøger

Hjælp dit barn, når det har problemer!

Hjælp dit barn, når det har problemer!

Af Lars Rasborg

Sunde børn kan godt have problemer, både derhjemme, i børnehaven og i skolen. Det kan være teenage-barnet, der ikke passer skolen, eller det lille barn, der afviser den ene af sine forældre og kun vil have hjælp af den anden.

Forældrene gør typisk meget for at løse problemet og opsøger måske også hjælp udefra, men det hjælper ikke altid.

I Sunde børns problemer får du ny viden om, hvordan du kan hjælpe dit barn og meget ofte gøre det bedre og hurtigere, end fagfolk kan. Ydermere får du vejledning i, hvordan du kan inspirere pædagoger og lærere i daginstitution, så de medvirker i løsningen af problemerne.

5 vigtige budskaber på vejen mod at hjælpe dit barn:
  1. Hvis dit barn ikke gør, som du ønsker, og heller ikke samarbejder med dig om en løsning, er der grund til at stoppe op og overveje, hvordan modviljen kan forstås, og hvordan du kan ændre din tilgang
  2. Der er sandsynligvis brug for, at du spejler dit barn og giver det jeg-støtte. Spejling er, når du uden kritik eller belæring fortæller barnet, hvordan dets modvilje måske kan forstås: ”Du vil måske ikke komme og få tøj på, fordi du hellere vil lege videre.” Jeg-støtte er, når du fysisk hjælper barnet så tilpas meget hjælp med tøjet, som der skal til for at det begynder at glide.
  3. Spejling og jeg-støtte lyder let, men kræver øvelse og som regel også vejledning. For spejling er at rumme og forstå barnet i stedet for at opdrage det. Og jeg-støtte er at hjælpe barnet igennem det ”dumme”, som det skal, i stedet for at stille krav. Begge dele er det modsatte af, hvad vi som opdragere er vant til at gøre.
  4. Pædagoger og lærere kan stå i de samme problemer med børn, som forældre gør. Forældre, der spejler deres barn og giver det jeg-støtte og fortæller pædagoger og lærere om erfaringerne, kan ofte inspirere dem til at gøre det samme.
  5. Både barnet og de voksne vokser, når de voksne omkring barnet bliver i stand til at give det effektiv hjælp.

Sunde børns problemer adskiller sig fra andre bøger om opdragelse og pædagogik. Den fortæller, hvad man kan gøre, når almindelig opdragelse – ’Kom og tag dit tøj på’ – ikke virker, og når ressourceorienteret pædagogik – ’Hvordan kan jeg hjælpe dig?’ – heller ikke virker. Den gør det ved at tilføje spejling og jeg-støtte som metoder, der supplerer de allerede kendte.

Egentlig er spejling og jeg-støtte velkendte metoder i omsorgen for spæd- og småbørn. Forældre anvender dem spontant og uden at have navne for dem, for eksempel når de taler til barnet om, hvad dets gråd kan betyde, og når de tager ansvar for, at det ikke falder ned fra puslebordet.

Det særlige ved Sunde børns problemer er, at den beskriver metoderne i detaljer og udformer dem til større børn og unge.

Du kan læse meget mere om spejling og jeg-støtte i Sunde børns problemer her

Hjælp dit barn, når det har problemer!