Fagbøger

Start op som entreprenør – og bliv lykkelig!

Start op som entreprenør – og bliv lykkelig!

Hvorfor vælger nogle mennesker at vove sig ud på et entreprenørskabs usikre grund? Drivkraften kan være af forskellig karakter. Måske har man en trang til at ændre tingenes tilstand på et helt bestemt område eller slet og ret et behov for at tjene penge.

Tungtvejende årsager synes også at være ønsket om vinde frihed til at bestemme over sit liv og sit arbejde – et ønske om at opleve mening med det, man beskæftiger sig med. At skabe et arbejdsliv for sig selv, hvor frihed og mening er bærende elementer, er ikke nogen dårlig ide, hvis man også vil opleve mere tilfredshed med sin tilværelse helt generelt. I en rapport fra tænketanken Institut for Lykkeforskning kan man læse, at selvstændige ikke bare føler større arbejdsglæde end lønmodtagere, men også er mere tilfredse med livet som helhed. Hvis man vil være lykkelig, så skal man altså bare starte sin egen virksomhed J

Men kan alle blive entreprenører? Mange er interesserede i at starte deres egen virksomhed, men ender alligevel med at fravælge det, fordi de mener, at de ikke har ”dét, der skal til”.  Det skyldes muligvis, at der florerer en del myter om entreprenører. Her er nogle af dem:

”Entreprenører er meget kreative – det er jeg ikke”
Entreprenører er ikke nødvendigvis kreative, men i takt med at man udforsker et område, vil nye idéer udvikle sig, og forretningsmuligheder dukke op.

”Iværksættere er risikovillige – jeg er alligevel mest tryg i en fastansættelse”
De er måske villige til at acceptere risiko, men iværksættere bryder sig heller ikke om risiko. De prøver ofte at minimere deres risiko.

”Iværksættere har kapital – jeg har ingen penge”
Det er ikke korrekt. Rigtig mange iværksættere har uden kapital startet firmaer, som senere er blevet en succes.

”Jeg ved ikke, hvordan jeg skal starte”
OK, men det er der råd for.

Hvorvidt man kan blive entreprenør, er altså ikke noget, der er genetisk bestemt. Det er derimod noget der kan læres.

Figur til Start up blogindlæg

”En person, der aldrig har fejlet, har aldrig prøvet noget nyt” – Albert Einstein

Entreprenørskab er en læreproces, hvor det vigtigste er, at man er villig til at lære af andres erfaringer og af sine egne fejl.  Mange har sagt, at entreprenører ”bare skal gøre det”.  Det kan der være en flig af sandhed i. Mange bruger nemlig alt for meget tid på at analysere et marked, inden de bevæger sig ud i virkeligheden. Men ingen – eller i hvert fald meget få – ”gør det bare” og får succes.

Da jeg selv startede som entreprenør, havde jeg absolut ingen forudsætninger. Jeg kendte heller ikke nogen, der havde startet eget firma, og jeg vidste intet om kunder og budget. Jeg havde dog en entusiasme for mit forretningsfelt, som var skiløb. Jeg blev ikke skræmt af tilbageslag og alle de gange, hvor jeg løb hovedet mod en mur. Men når jeg ser tilbage, kunne jeg have sparet meget tid og nok også penge, hvis jeg havde haft en mere systematisk, men stadig meget praktisk tilgang, da jeg startede som entreprenør.

Derfor har jeg skrevet en bog med det ønske at videregive de erfaringer, som min egen tilværelse og mine egne fejlgreb som entreprenør, har givet mig. Min bog er er ikke en pralende ”sådan realiserede jeg min drøm”-bog. Derimod har jeg ville lave en praktisk guide, der kan lede dig fra idé til virkelighed. Jeg har skrevet ud fra devisen om, at entreprenørskab er noget, der skal prøves fremfor noget, der skal læses om. Bogen er derfor teoretisk let. Den svære opgave er at forene teori med praksis – altså at gøre det, du drømmer om.

Bliv din egen lykkes smed

Min bog henvender sig til dig, der har lyst til at starte noget op eller er relativt nystartet. Bogen er også skrevet til uddannelser, hvor entreprenørskab indgår. Min tid som gymnasielærer på Københavns åbne Gymnasium i faget ”innovation og erhvervsøkonomi” samt som leder af CIEC (Copenhagen Innovation and Entrepreneurship Centre) har overbevist mig om vigtigheden af at skabe rammerne for, at unge tør handle innovativt og initiativrigt. Det kræver, at vi gør op med uddannelsessystemets nulfejlskultur og indrømmer vores fejltrins læringspotentiale. Vi skylder hinanden – og ikke mindst vores unge mennesker – at skabe rum for den nytænkning, der kan føre til entreprenørskab. Ikke blot fordi det sandsynligvis er det, vi skal leve af i fremtiden. Men først og fremmest fordi forskningen påviser, at vi bliver lykkeligere mennesker af, at vores arbejdsliv er resultatet af frie valg, der giver mening for os.

Michael Thing, forfatter

Find bogen her

Forside