Fagbøger Biografier Bøger om Danmark

Er du klog på kongerækken? Tag den store konge-quiz

Kongerækken, Anders Olling, Hans Erik Havsteen, quiz

Ved du nok om kongerækken til at tage den store konge-quiz?

I bogserien Kongerækken fortæller journalist Anders Olling og historiker Hans Erik Havsteen om nogle af de mest særegne, skøre og betydningsfulde regenter i Danmarkshistorien.

Her kan du teste din viden om den danske kongerække, ved at tage Kongerækkens konge-quiz. Du finder svarene nederst.

Du kan finde meget mere viden om de danske regenter i denne her.

1: Hvad hed den danske adelsmand, der i 1340 myrdede Gerhardt 3. af Holsten i Randers og dermed banede vej for, at Valdemar Atterdag kunne blive dansk konge?

a) Niels Bugge

b) Niels Ebbesen

c) Niels Bohr

2: Hvad er Gerhardt 3. af Holstens øgenavn?

a) Den kullede greve

b) Stygge Krumpen

c) Jern-Henrik

3: Hvad kom ifølge sagnet til Danmark, da et norsk skib strandede ved den jyske vestkyst i 1349?

a) Et nyt våben: Kanonen

b) Pesten også kendt som den sorte død

c) 100 armbrøster af en særlig god kvalitet, som kom til at indgå i Valdemar Atterdags hær.

4: Hvad hed det overvejende tyske by- og handelsforbund, som var blandt Valdemar Atterdags stærkeste modstandere?

a) Det tyske forbund

b) Hansaforbundet

c) Den holstenske liga

5: På hvilket ø i Østersøen begik Valdemar Atterdags hær d. 27. juli 1361 en voldsom massakre på en sagesløs bondehær?

a) Bornholm

b) Øland

C) Gotland

6: I hvilken kirke finder man Valdemar Atterdags sarkofag?

a) Roskilde Domkirke

b) Sankt Bendts Kirke i Ringsted

c) Sorø Klosterkirke

7: Hvad hedder den berømte svenske helgen og adelskvinde, hvis datter tog sig af Margrete 1.’s opdragelse?

a) Christina af Sverige

b) Ellen Marsvin

c) Birgitta af Vadstena

8: Hvor gammel var Valdemar Atterdags datter, Margrete, da hun blev gift med kong Haakon af Norge?

a) 6 år

b) 10 år

c) 16 år

9: Hvad var Erik af Pommern, Margrete 1.’s adoptivsøn, oprindelige navn?

a) Bugislav

b) Jarimar

c) Helmuth

10: Hvad hedder den sammenslutning af Danmark, Norge og Sverige, som det lykkedes Margrete 1. at skabe i 1397?

a) Kalmarunionen

b) Nordisk råd

c) Dominium Maris Baltici

11: Hvilken særlig humanitær indsats for kvinder stod Margrete bag, da krigen om magten i Sverige var slut?

a) Livslang understøttelse, hvis ens ægtemand var faldet på slagmarken

b) Kun kvinder fik del i indtægterne fra salg af krigsbytte

c)  Økonomisk kompensation til ofre for voldtægt

12: Hvad hedder Christian 4.’s første krig, hvor han forsøgte at tage magten i Sverige ligesom Margrete 1. gjorde?

a) Kalmarkrigen

b) Torstenssonfejden

c) Første Karl Gustavkrig

13: Hvad hed den berømte videnskabsmand, der fik lukket sit forskningscenter af Christian 4. og søgte til udlandet?

a) Ole Rømer

b) Saxo Grammaticus

c) Tycho Brahe

14: Hvad hed søslaget, hvor Christian 4. fik ødelagt sit ene øje?

a) Slaget ved Femern

b) Slaget ved Kolberger Heide

3) Slaget ved Bornholm

15: En af Christian 4.’s døtre er blevet berømt for sit forfatterskab, som blandt andet inkluderer Jammers Minde. Hvad hedder hun?

a) Ellen Marsvin

b) Kirsten Munk

c) Leonora Christina

16: Hvilket slot, som i dag rummer de danske kronjuveler, lod Christian 4. opføre som sommerbolig?

a) Rosenborg

b) Frederiksborg Slot

c) Kronborg

17: Hvad hed den store hærfører, som slog Christian 4.’s hær ved Lutter am Barenberge?

a) Gustav 2. Adolf

b) Johann Tilly

c) Albrecht von Wallenstein

18: Hvem sad længst på den danske trone?

a) Valdemar Atterdag

b) Margrete 1.

c) Christian 4.

Tjekliste. Her er de rigtige svar

Svar til spørgsmål 1: Niels Ebbesen

Svar til spørgsmål 2: Den kullede greve

Svar til spørgsmål 3: Pesten eller den sorte død

Svar til spørgsmål 4:  Hansaforbundet

Svar til spørgsmål 5:  Gotland

Svar til spørgsmål 6: Sorø Klosterkirke

Svar til spørgsmål 7: Birgitta af Vadstena

Svar til spørgsmål 8: 10 år

Svar til spørgsmål 9: Bugislav

Svar til spørgsmål 10: Kalmarunionen

Svar til spørgsmål 11: Økonomisk kompensation til ofre for voldtægt

Svar til spørgsmål 12: Kalmarkrigen (1611-13)

Svar til spørgsmål 13: Tycho Brahe

Svar til spørgsmål 14: Slaget ved Kolberger Heide

Svar til spørgsmål 15: Leonora Christina

Svar til spørgsmål 16: Rosenborg

Svar til spørgsmål 17: Johann Tilly

Svar til spørgsmål 18: Christian 4. (59 år og 10 måneder)

Er du nysgerrig på endnu flere spørgsmål om den danske kongerække? Så se denne quiz.

Kongerækken, Valdemar Atterdag, Atterdag, Konger, regenter, Danmark, Danmarkshistorie, Monarki, Det danske monarki, Anders Olling, Hans Erik Havsteen

Find bøgerne i Kongerækken online som e-bog her, eller på dit lokale bibliotek.