Biografier

Forfatterliv: Carl Henrik Koch fortæller om, hvorfor Spinoza er så vigtig

Forfatterliv: Carl Henrik Koch fortæller om, hvorfor Spinoza er så vigtig

CarlHenrikKochCarl Henrik Koch er dansk filosof,  videnskabshistoriker og forfatter til værker om Descartes, Newton og Søren Kierkegaard. Det nye skud på bogstammen handler også om en stor tænker: Filosoffen Baruch Spinoza.

Spinoza grundlagde den moderne bibelkritik. Hans kontroversielle bøger måtte læses i smug, udkom i hemmelighed og blev smuglet over landegrænserne. I dag anerkendes hans banebrydende tanker som inspirationskilde for hele den senere udvikling af oplysningstiden i Europa og følgevirkningerne af hans tanker om ytringsfrihed, tankefrihed og demokrati kan næppe overvurderes.

spinoza
I bogen Spinoza giver Carl Henrik Koch læseren indblik i et mørkt kapitel i Europas historie. En tid med inkvisition, heksebrændinger og religiøse krige. Men også en tid, hvor fundamentet til det moderne Europa blev støbt i hemmelige selskaber og frisindede enklaver af intellektuelle.

Hvorfor Spinoza i 2015?

Carl Henrik Koch svarer her på spørgsmålet om, hvorfor Spinoza er vigtig for os i dag:

Hvorfor Spinoza? Var der ikke noget med en tryllekunstner, der engang for længe siden hed sådan? Det er nu ikke ham, bogen om Spinoza drejer sig om, men om en filosof fra det 17. århundrede, som med sine værker var med til at forme den verdensopfattelse, der præger især de demokratisk styrede dele af den moderne verden.

Han vendte sig mod et enevældigt styre, mod at religionen — uanset om det drejede sig om jødedom, islam eller kristendom — skulle være dominerende, og mod at statsmagten skulle gå de religiøse lederes ærinde. Hans religionskritik, herunder hans opfattelse af de religiøse skrifter som menneskeværk, der var præget af affattelsestidspunktets anskuelser, gjorde ham til genstand for had, og hans få, selvstændige værker blev søgt eliminerede fra jordens overflade af de verdslige magthavere.

Men den epoke, som vi kalder oplysningstiden (18. århundrede), tog dem til sig, og lod sig inspirere af den opfattelse af verden, som han fremlagde i sit hovedværk Etik, som foreligger i dansk oversættelse. Den islamiske verden og civilisation har aldrig på samme måde været igennem en oplysningstid, hvilket ligger bag mange af de forskelle, der er mellem denne og Vesten. Og flere af dem kan føres tilbage til de tanker, som Spinoza tænkte for 350 år siden. Derfor er han en hovedskikkelse i den vestlige kultur.

Du kan købe Spinoza lige her eller hos din boghandler.