Fagbøger

Bryd dine gamle vaner, og væk kreativiteten

Bryd dine gamle vaner, og væk kreativiteten

Der findes massevis af bøger om, hvordan vi bliver mere kreative: Vi skal tænke ud af boksen, vi skal skabe nye forbindelser, vi skal opfinde nye måder at få den geniale ide på. Men før vi kaster os over alt det nye i jagten på kreativiteten, bør vi træde et skridt tilbage og kaste et blik på vores gamle vaner.

I Vanebrud udpeger Lene Tanggaard 7 værdifulde vanebrud og en række vanebrudsmetoder, der kan bruges til at veksle gamle vaner til ny kreativitet. Når du skal tænke kreativt, handler det nemlig ikke altid om bare at kaste gamle vaner overbord og ’tænke ud af boksen’. Der er masser af kreativt potentiale i dine gamle vaner, for vanerne er kilden til de vanebrud, der kan bringe ny kreativitet op til overfladen.

7 vaner – og vanebrud:

  1. Spørg – At spørge kan være et værdifuldt vanebrud, hvis du har fået for vane at fare gennem tilværelsen uden at stoppe op og stille spørgsmål til de forhold og den virkelighed, du møder på din vej. Kreativitet begynder ikke nødvendigvis med en god ide – men med et godt spørgsmål.
  1. Lær – Du kan have brug for at lære noget nyt, hvis du bare fortsætter med det, du allerede er god til og fortrolig med. Det er fint at fortsætte hårdt oparbejdede rutiner, hvis det løser dine opgaver og udfordringer. Men gør de nu også altid det? Vaner rodfæster sig hurtigt og bliver bekvemme, så at ryste dem lidt kan kræve at du lærer noget nyt.
  1. Se, mærk, duft, smag, lyt – At skærpe sin sansning kan være et godt vanebrud, hvis du bevæger dig igennem livet uden rigtig at lægge mærke til verden omkring dig længere. Når vi sanser på nye måder, erkender vi også verden på nye og inspirerende måder og gør nye erfaringer. Og det åbner muligheder for kreativiteten.
  1. Leg  – Leg giver os adgang til andre universer og virkeligheder end dem, vi lige umiddelbart færdes i. At lege med forestillingerne om, hvordan verden hænger sammen, eller, mere lavpraktisk, hvordan du når i mål med et projekt eller forehavende på en ny måde, åbner for nye muligheder for kreative svar og løsninger.
  1. Tænk – I en tid, hvor alting synes at gå hurtigere og hurtigere, glemmer vi ofte at stoppe op og tænke os om. Derfor kan vi have brug for metoder, der sætter nye tænkemønstre i gang. Det sker ikke altid af sig selv. Nogle gange kræver det et vanebrud at sætte gang i tænkningen.
  1. Fordyb dig – Fordybelse handler om at turde bryde med den vane, som mange af vi mennesker i det moderne samfund ligger under for, nemlig at vi lader os distrahere af alt for mange input, nye informationer og nye oplevelser. Det bliver vi ikke nødvendigvis mere kreative af, så fordybelsen er for mange et nødvendigt og tiltrængt vanebrud.
  1. Glem dig selv  – Selvforglemmelsen kan man have god brug for, hvis du er begyndt at tænke for meget over, hvordan du virker på andre, og om du er god nok. Selvforglemmelse handler om at turde være i det, der sker, når man bare fortaber sig og lader sig rive med.

Hvad virker bedst?

At bryde vaner handler først og fremmest om at finde frem til metoder, der virker i din egen hverdag. Nysgerrighed på egne tilgange, vaner og metoder i hverdagen kan være med til at udvikle både det personlige liv og arbejdslivet. Det fordrer, at man eksperimenterer med det, der giver mening at bryde med, men også at lade noget af det, der virker, forblive uforandret. Nogle gange handler det om kun at ændre én ting ad gangen og vente på, at det virker, før man sætter ind andre steder.

Det behøver ikke være så kompliceret… Til gengæld kan det være sjovt.

Du kan finde Vanebrud lige her https://www.akademisk.dk/vanebrud

Bryd dine gamle vaner, og væk kreativiteten