Carlsen Børnebøger

3 gode råd til at tale med dit barn om skolestart

For de fleste børn er skolestarten en stor omvæltning. Når børnehavens trygge rammer forlades, siger barnet farvel til alt det velkendte og skal finde sig til rette i en ny hverdag. Her får du tre gode råd til at tale med dit barn om skolestart.


Der er mange nye ting at lære, når man gør fra at være børnehavebarn til skoleelev. Med udgangspunkt i Ina Victoria Hallers bog Min dag i nulte får du her inspiration til at tale med dit barn om det nye, spændende og udfordrende ved at skulle starte i skole.

Mange af emnerne kan også med fordel bringes op i klassen og suppleres af bogens mange aktiviteter, der alle hjælper med at sætte fællesskabet på dagsordenen.

LÆS OGSÅ: Klar, parat, skolestart! 8 gode skolestartsbøger

Min dag i nulte, skolestart, børnebøger, børnebog, at starte i skole


1. Hvordan skaber du gode rammer for den daglige afleveringssituation?

Nogle børn glæder sig til at komme ind i skolegården eller klasselokalet og møde klassekammeraterne om morgenen, mens det for andre kan være svært at sige farvel til mor og far.

Det kan derfor være en god idé at tale med barnet om afleveringssituationen, da det vil give større opmærksomhed og tryghed ved de rutiner, der foregår ved aflevering. På den måde vil det også blive nemmere for børnene selv at huske dem.

LÆS OGSÅ: Fra børnehavebarn til skoleelev – sådan bliver overgangen lidt nemmere

I kan eksempelvis tale om, hvordan afleveringen foregår: Hvad skal man huske? Hvem afleverer dig? Er du i SFO om morgenen, inden skoledagen begynder?

2. Hvad gør du, hvis dit barn bliver trist og frustreret over, at nogle ting i skolen er svære?

Min dag i nulte, skolestart, børnebøger, børnebog, at starte i skole

I skolen udfordres børn dagligt, og det er ikke alting, alle er lige gode til. Det kan både frustrere barnet og svække dets tro på, at det nogensinde får det lært.

LÆS OGSÅ: Alfabet-atlet – Bogstaver skal læres med kroppen

Som forælder kan du derfor med fordel tage en snak med dit barn om, hvorfor man går i skole. Prøv sammen at komme med så mange forslag, I kan finde på — husk, der er ingen forkerte svar!

I kan også tale om vigtigheden af at øve sig. Her er kan det være en god idé at tale om, hvad dit barn allerede har øvet sig på og er blevet bedre til, så barnet lettere kan forstå værdien i øvelse. I kan evt. også sætte nogle mål for noget, som barnet skal øve sig på, og skrive målene ned. Efter en rum tid kan I så tage dem frem igen og se, hvad barnet er blevet bedre til ved at øve sig.

3. Hvordan hjælper du dit barn til at blive god til at samarbejde?

Min dag i nulte, skolestart, børnebøger, børnebog, at starte i skole

At samarbejde om en opgave kan være svært. Derfor kan det være en god idé at tale med barnet om samarbejde, at kunne gå på kompromis og at kunne vente på andre. Snak også om, hvornår man samarbejder, hvad barnet samarbejder med de andre børn i klassen om, og hvorfor det nogle gange er svært at samarbejde – også for voksne.

Du kan finde flere forslag til samtaler og små øvelser og aktiviteter i Min dag i nulte og læse mere om bogen nedenfor.Min dag i nulte

Min dag i nulte, Ina Victoria Haller, trivsel, skolestart, starte i skole

Mød Otto, Carl, Tinka, Sofia, Elias og alle de andre i 0.A. De er glade for at gå i skole og har fået gode kammerater i klassen.

Alligevel kan det være svært at vænne sig til livet i nulte. Det er en stor omvæltning i forhold til børnehaven, og der er mange nye ting at lære!

Bogen er udviklet i samarbejde med Red Barnet og Mary Fonden, så børn kan lære at begå sig i et fællesskab og undgå ensomhed, mobning og uheldig adfærd. 

Min dag i nulte kan både bruges i skolen og hjemmet og er farverigt illustreret af Peter Bay Alexandersen.

Fra ca. 5 år.

Du kan finde Min dag i nulte online her eller i din lokale boghandel.


I samme serie: