Carlsen Billedbøger Børnebøger Børnebøger 6-9 år Skolestart

Fra børnehavebarn til skoleelev – sådan bliver overgangen lidt nemmere

Fra børnehavebarn til skoleelev – sådan bliver overgangen lidt nemmere

For de fleste børn er skolestarten en stor omvæltning. Når børnehavens trygge rammer forlades, siger barnet nemlig farvel til alt det velkendte og skal i stedet finde sig til rette i en ny hverdag.


Bogen Min dag i nulte samler en række forslag til samtale og aktiviteter, som kan hjælpe børn til at få den bedst mulige overgang fra børnehavebarn til skoleelev. 

Når man går fra at være den ældste til den yngste

Skiftet fra børnehave til 0. klasse kræver meget af børn både fagligt og socialt. Det sidste år i børnehaven var børnene de største; de kendte reglerne, de vidste, hvilke voksne der var til stede, og hvem der kunne hjælpe dem.

Når de starter i skole, er de derimod de yngste og på ukendt grund både fagligt og socialt. At begå sig i et skolemiljø kræver nemlig langt mere af børnene end at begå sig i et børnehavemiljø.

Det indebærer fx langt mindre voksenstøtte, flere faste aktiviteter og langt mere samarbejde med en større gruppe børn. Der stilles krav til robusthed og selvhjulpenhed samt til koncentration, opmærksomhed, at kunne sidde stille i længere tid og tage imod fælles beskeder.

“Relationer, kammeratskab og fællesskaber er vigtige for børns trivsel og for at skabe et godt skoleliv. Venskaber er i skolen af større betydning, end de var i børnehaven, da kammeraterne i skolen kan give børnene den tryghed og stabilitet, som pædagogerne i børnehaven gav.”

– Ina Victoria Haller, psykolog og forfatter

At gå i skole indbefatter også, at børnene skal kunne begå sig i flere miljøer, altså både i skolen, i klassen og i frikvartererne, men også i fritidsordningen, hvor der hersker andre regler, som børnene skal kunne forstå og efterleve.

Min dag i nulte, Ina Victoria Haller, trivsel, skolestart, starte i skole,

Ud over større krav til de rent praktiske færdigheder stiller skolelivet også store krav til børnenes sociale forståelse og kompetencer.

Når børnene overgår fra børnehave til 0. klasse, starter de på sin vis forfra. De skal danne nye relationer og venskaber, og de skal kunne begå sig i frikvartererne blandt rigtig mange børn i forskellige aldre.

Klassetrivsel er et fælles ansvar

Det kan være svært for børn at finde sig til rette i sådan en ny virkelighed, og netop denne problemstilling stiller bogen Min første dag i nulte skarpt på. Bogen er skrevet af psykolog Ina Victoria Haller og er blevet til i et samarbejde med Mary Fonden og Red Barnets antimobbeprogram Fri for Mobberi.

Bogen er rigt illustreret af Peter Bay Alexandersen og gennemgår en skoledag og dens små og store udfordringer – fra frikvarterer og legetimer til idræt og toiletbesøg – via forskellige spørgsmål og aktiviteter.

Et af bogens første emner er eksempelvis venskab og forskellighed. For selvom alle ikke er lige gode venner, er det vigtigt at udvise respekt og behandle hinanden ordentligt.

Min dag i nulte, skolestart, starte i skole, Ina Victoria Haller, trivsel i skolen

Ved at italesætte forskellige problemstillinger åbnes der op for en dialog om barnets skoledag, og der sættes fokus på, at alle børn lærer at begå sig i et fællesskab og undgår ensomhed, mobning og uheldig adfærd.

Min dag i nulte kan dermed være et givtigt redskab for forældre såvel som lærere og pædagoger til at sikre trivsel.

Læs et gratis uddrag af bogen her.


Min dag i nulte

Min dag i nulte, Ina Victoria Haller, trivsel, skolestart, starte i skoleMød Otto, Carl, Tinka, Sofia, Elias og alle de andre i 0.A. De er glade for at gå i skole og har fået gode kammerater i klassen.

Alligevel kan det være svært at vænne sig til livet i nulte. Det er en stor omvæltning i forhold til børnehaven, og der er mange nye ting at lære!

Fra 5 år.

Du kan købe Min dag i nulte online eller i din nærmeste boghandel.

I samme serie: