Fagbøger

Træn din personlige gennemslagskraft!

Træn din personlige gennemslagskraft!

Det er langtfra kun topledere, der har behov for at arbejde med deres personlige gennemslagskraft. Det har vi andre også. For vi har alle dagligt møder med andre mennesker, hvor det er vores personlige gennemslagskraft, som afgør, om vi får succes eller ej. Det at kunne mobilisere sin maksimale personlige gennemslagskraft har således ikke kun betydning i forhold til at trænge igennem i det offentlige rum. Det er lige så vigtigt i forhold til de mange kommunikationsudfordringer, vi alle står i hver dag; i forbindelse med mødet med kunden eller chefen, præsentationen, forhandlingen, jobsamtalen med videre.

Det giver derfor god mening at gøre udvikling af din personlige gennemslagskraft til en del af din forretningsplan, og heldigvis forholder det sig ikke sådan, at nogle bliver født med gennemslagskraft og andre ikke. Selvfølgelig er det nok de færreste af os, der realistisk set går hen og bliver den nye Barack Obama, men vi kan alle øge vores personlige gennemslagskraft gennem træning og ved at blive bevidst om de ret enkle teknikker, der styrker vores kommunikation. Og det kan bogen Personlig gennemslagskraft – Syv stærke vaner fra verdens bedste kommunikatører af Jesper Klit hjælpe dig til.

Personlig gennemslagskraft: Kend dig selv

Den første vane i bogen kalder Jesper Klit “Kend dig selv”, og det er der en ganske god forklaring på: Al god kommunikation begynder nemlig med dig selv, og i den forbindelse er selvindsigt nøglen til kommunikativ kompetence. I virkeligheden er det ganske simpelt: Jo bedre du kender dig selv, jo bedre mulighed har du for at optimere din kommunikation.

Det er i høj grad vores overbevisninger, der styrer vores adfærd, tanker og kommunikation, og derfor er det vigtigt, at du identificerer og udfordrer dine indre overbevisninger, der kan oversættes som et sæt leveregler, da de henholdsvis kan hæmme eller fremme din kommunikation og personlige gennemslagskraft. Det afgørende her er, at det er muligt for os at ændre vores adfærd ved bevidst at ændre vores tanker og overbevisninger.

Det er selvfølgelig langtfra altid, at vi er bevidste om vores overbevisninger, men hvis din overbevisning for eksempel er, at du er en dårlig kommunikatør, og det må du blot leve med, eller at der er ting, der er vigtigere end at kommunikere, så siger det sig selv, at det er vanskeligt at få succes med kommunikationen.

Der er derfor god mening i at blive bevidst om, hvilke – ikke mindst begrænsende – overvisninger der styrer din adfærd. For blot det at en uhensigtsmæssig overbevisning bliver verbaliseret og dermed synlig kan aktivt medvirke til at bryde mønstret. Giv derfor din bærende overbevisning et grundigt og kritisk serviceeftersyn ved at stille dig selv følgende spørgsmål:

  • Hvad er baggrunden for min overbevisning?
  • Hvordan påvirker overbevisningen mit selvbillede?
  • Hvordan påvirker overbevisningen min selvtillid?
  • Hvordan påvirker overbevisningen min kommunikation med andre?
  • Hvad kan jeg aktivt gøre for at ændre denne – begrænsende – overbevisning?
  • Hvordan kunne en ikke-begrænsende overbevisning om samme emne lyde?

Metoden er selvsagt ikke nogen trylleformular. Men der sker noget positivt, når du aktivt udsætter dine begrænsede overbevisninger for et krydsforhør. I bedste fald opdager du, at der måske ikke er noget rationelt belæg for din overbevisning, og at du – ved at se den begrænsende overbevisning i øjnene – ofte kan skaffe dig grundlag for at skabe et nyt og mere positivt mønster af agere ud fra. Positive overbevisninger fører beviseligt til større selvværd og selvtillid og dermed bedre performance.

Personlig gennemslagskraftBogen Personlig gennemslagskraft – Syv stærke vaner fra verdens bedste kommunikatører er smækfyldt med gode øvelser, og den er bygget op, så du kapitel for kapitel opnår øget indsigt i dine egne kommunikative styrker og forbedringspunkter. Du kan enten vælge at læse den fra ende til anden eller anvende den som håndbog eller opslagsværk, hvor du hurtigt kan danne dig et overblik over specielle områder og tilegne dig viden om teknikker, værktøjer og kommunikative kompetencer inden for hver af de syv vaner, der karakteriserer den gode kommunikatør. Køb bogen her, eller læs mere om forfatteren på www.jesperklit.dk.