Fagbøger Indefra

En anderledes biografi om psykoanalytikeren C. G. Jung

En anderledes biografi om psykoanalytikeren C. G. Jung
aksel-haaning-2016
Forfatter Aksel Haaning

Aksel Haaning har skrevet en anderledes biografi om psykoanalytikeren C. G. Jung. Her deler han sine tanker om bogen – og om manden, den handler om:

En ny grundfortælling

Freud og Jung er ofte de to første navne, folk kommer i tanke om, hvis emnet er psykologi. Det er den klassiske grundfortælling om psykologiens makkerpar, folk husker. Selvom grundfortællinger er gode og genkendelige som formidling og enkle at håndtere på hjemmesider, er de sjældent sande ved nærmere eftersyn. Jung. En stemme fra dybet går et spadestik dybere og lægger de første sten til en ny fortælling om Jung, som en selvstændig og original tænker i sin egen ret. Denne fortælling tager udgangspunkt i Jung og i den samtid, hans forfatterskab forholdt sig til. Det er interessant nok denne belysning af Jung i hans samtid, der gør Jung aktuel og nærværende for os i dag.

Krise i moderniteten

Hvorfor skrive en bred og alment appellerende bog om Jung, hvis mit arbejde egentlig hører hjemme inden for universitetet? Fordi der er en historie, der er værd at fortælle – til alle. At den faktisk er sand, gør den ikke mindre spændende. Jung var psykiater og terapeut, ja men også en slags arkæolog, der udgravede fortiden, også den fælles og kulturelle. Vikingetiden er på en måde i centrum, hvis man dermed mener tanker og forestillinger lige før, det kristne begynder at dominere. Jung fandt ukendte genstande og viste det mentale indhold frem. Ikke kun fordi de er spændende at se på eller givende at lære at forstå, men fordi deres fravær har påvirket os. Måske deres genkomst kunne hjælpe os videre? At de kunne det, var Jungs antagelse, men han var ikke jubeloptimist, tværtimod. I 1950’erne så Jung mismodigt på den moderne verdens fremtid – atombombens realitet bekymrede ham. Man skal huske på, at Jung som voksen havde oplevet både 1. og 2. Verdenskrig: Urkatastrofen i 1914, som man siger blandt historikere i dag, og kulturens nedsmeltning under Holocaust. Og nu stod verden splittet i to blokke og atomoprustningen var i fuld gang.

ma%cc%8anebilledet

Et glemt skrift

Jung var overbevist om, at eventuelle helende kilder til fremtiden måtte vokse frem af mennesket selv og krævede en forandring i vores egen selvforståelse. Det var med det formål, at han sidste store værk, der udkommer i 1955-1957, indeholder en ukendt tekst, som han havde opdaget mere end tyve år tidligere. Og han havde ikke bare opdaget den, han havde søgt efter den – og fundet den. Da han undersøgte den, viste det sig, at dem der tidligere havde haft med teksten at gøre – såvel under reformationen som i højmiddelalderen, hvorfra den stammer – havde gemt den væk med vilje! Den var blasfemisk, ugudelig – eller rettere: vendte og ned på himmelsk og jordisk, mandligt og kvindeligt. Titlen er Aurora consurgens, morgenrøden, altså lyset og forvandlingen fra nat til dag, før solen kommer til syne, og den nye dag begynder.

Det er den historie, der er værd at fortælle, fordi den handler om Jung som et moderne menneske, der gennemgik meget af det, vi gennemgår i dag: religionernes genkomst og krav om ny tilegnelse af det, vi troede, var gamle sandheder, fjendebilleder der blusser op og et helt nyt krav om forståelse af vores forhold til naturen. Og til os selv.

Historien er levende

Det er ikke en tør, akademisk analyse om Jung og hans forfatterskab jeg leverer. I hvert fald ikke i ordvalg og stil. Alle kilderne er der, som enhver kan se og glæde sig over. Mange af mine kolleger skriver på engelsk. Men jeg må nødvendigvis skrive bogen på dansk for at fremkalde de toner i sproget, der kan få læseren til at lytte og få historien i tale; at komme i dialog med vores egen glemte fortid. Den dialog er en dialog med os selv. Det var det, Jung mente med, at det moderne menneske måtte lære en ny måde at forholde sig til sig selv. Det kan ikke bare forklares, det skal opleves, og det er den fortælling som oplevelse, der giver læseren mulighed for selv at erfare det mysterium, bogen handler om, som Jung kredser om, og som den glemte tekst om morgenrøden handler om – dengang som nu.

For mig er alt dette stadig levende. Og ved at fortælle den historie, følger forståelsen efter. Det er ikke omvendt. Jeg har ikke på forhånd en historie, jeg kender, og nu sætter mig til tasterne for at skrive eller fortælle. Først idet jeg skriver, lærer jeg den selv at kende, lader den komme til orde som en slags opdagelse. Jeg kalder det en ny form for akademisk faglitteratur. Her er muligheden for den egentlige forståelse, som bliver fælles for fortæller og læser, knytter os til hinanden og den fortid og nutid, vi er fælles om. God fornøjelse!

– Aksel Haaning, forfatter


Jung – En stemme fra dybet af Aksel Haaning

page_1_thumb_large

Denne bog handler om historiens betydning. Den handler om opdagelsen af en glemt tekst fra middelalderen, hvor krop og kærlighed udtrykkes med religiøse billeder, og hvor vante forestillinger vendes op og ned.

Dette er en bog om Jungs fascinerende opdagelse, og hvad han mente at finde i den. Samtidig er bogen en grundig præsentation af Jungs forfatterskab, der ikke tidligere er set på dansk. Bogen er baseret på de originale kilder og rummer desuden en række uddrag og citater fra Jung, der aldrig tidligere har været oversat.

-> Køb bogen her.