Fagbøger

Selvomsorg – til dig, der ønsker at blive bedre til at tage dig af dig selv!

Selvomsorg - til dig, der ønsker at blive bedre til at tage dig af dig selv!

Af Eve Bengta Lorenzen

Vore muligheder for at tage os af os selv på et materielt plan er vokset til et niveau, der nærmest har ført os væk fra os selv og ind i en konstant higen efter det sidste nye på listen over gode ting man kan gøre for sig selv.

Men selvom vi i de senere år er blevet mere bevidste om nødvendigheden af en mere mindfulness orienteret tilgang til selvomsorg, har vore nervesystemer nærmest skruet sig ind i en evigt rastløs bevægelse hen mod at opnå den lykke, som synes at vente et sted i fremtiden.

Bevidstheden om at vi ud over den materielle komfort, må finde en personlig mening med tilværelsen, kan paradoksalt nok føre os væk fra livets iboende mening.

At verdens tilstand samtidigt kalder på en større ansvarlighed, lægger uvægerligt yderligere pres på mange af os.

Der er således gode grunde til at vi ser os selv reagere med irritation eller opgivelse i stedet for med den venlighed, vi i grunden ønsker.

Selvomsorg – Genvej til godhed søger at imødegå dette benspænd, der forhindrer os i virkeligt at tage os af os selv. Fortællinger og små lette øvelser vækker vore iboende ressourcer og evne til at drage omsorg for os selv og for andre.

At kunne yde sig selv omsorg handler om at komme i overensstemmelse med sig selv, og det vi véd dybt inde. Det handler ikke så meget om selvransagelse, som at opdage, hvad det vil sige at være tro imod sig selv. Når vi opdager dette på kroppens præmisser, forbinder vi os med dens evne til at regulere sig selv ind i en balance, der medfører livsglæde og nærvær.

Når selvomsorgen rejser sig fra et autentisk sted i os, opstår en kvalitet af godhed. Det etiske aspekt i forhold til omverden, bliver derved præget af naturlig godhed, fremfor af anstrengelse og stræben.

Selvomsorg er en dannelsesproces hvor vi erfarer hvad kærlighed og medfølelse egentlig er.

Både gennem min egen rejse og gennem de mange mennesker, der har deltaget i mine kurser, har jeg oplevet hvordan forståelsen af selvomsorg har stemt kroppens instrument ind i en ny og renere tone. Bogen inviterer ind i denne fordybelse og tilbyder samtidigt redskaber til at håndtere stress og smertefulde tilstande.

Vil du videre på din egen vej mod selvomsorg og godhed, har bogen en række praktiske øvelser og meditationer, der viser vejen. Den første får du her:

Øvelse

Du kan starte med at lægge mærke til, hvad der støtter en sansning af stabilitet og velvære. Det kan være bestemt træer, kontakten med jorden, lyden af fuglene, blødheden i sengen, et måltid eller måske et varmt bad.

Læg mærke til den mindste lille sansning af behag, der opstår i forbindelse med for eksempel at stå ved et smukt træ. Den lille respons i kroppen er en antænding af din ressource og evne til at tage dig af dig selv.

Notér og/eller tegn, hvor i kroppen og hvordan behaget sanses. Hvordan oplever din krop behag? Læg også mærke til følelser og tanker, der opstår i kølvandet på behaget. Tag gerne en uge eller længere, hvor du dagligt noterer noget der udløste behag.

Hvis du gør det til en daglig vane på denne måde at dvæle ved noget, der er behageligt, lagres behaget i kroppen. Dette er en måde at tanke sig selv op på og nære kroppen, så der opstår en balance, hvor ubehaget fylder mindre. Vi får rettet op på effekten af vores negativitets tilbøjelighed, og vi får således et mere realistisk billede af, hvad det vil sige at være i live på denne planet.

Du kan læse mere om Selvomsorg her:

Selvomsorg - til dig, der ønsker at blive bedre til at tage dig af dig selv!

Læs også den aktuelle selvhjælpsbog HjerneRo af Mads Vangsgaard Hyldig og Martin Riis Kastrup.